אשכול חקלאי. הרעיון המודרני של הפיתוח.

אשכול חקלאי
אשכול חקלאי

פרוייקט אשכול חקלאי

פיתוח המושג. עיצוב. מרכיבי ייצור ומרכיבים. אספקת ציוד וחומרים. פיקוח על התקנה. תמיכה טכנית ואגרונומית. אספקת חלפים, חומרים וציוד. פיתוח הפרויקט. מודרניזציה ושינוי.

Агрокластер

לפי F.F. Rubinshtein
אשכול אגרו

אפשרויות אשכול אגרו

לפי F.F. Rubinshtein
אפשרויות אשכול אגרו
שפות
Russian English Bulgarian Hebrew
יצרן

כרגע אין סקירות מוצר

מטבעות
מחברים