דישון הידרופוניקה

הידרופוניקה
Fertygator דישון הידרופוניקה

דישון הידרופוניקה

הידרופוניקה היא טכנולוגיה חדשנית, פופולרית ויעילה בחקלאות המודרנית. טכנולוגיה זו מאפשרת להשיג תשואות גבוהות ומוצרים
באיכות גבוהה. הידרופוניקה עושה שימוש יעיל ביותר חסכוני של דשנים, אשר מוזנים צמחים עם מים להשקיה באמצעות התקנות פריון יישום דשנים.

FertyGnom-1.0A

לפי F.F. Rubinshtein
Fertigation for amateur hydroponics. Fertigation application. Fertigation kit with a capacity of 1 cubic meter m per hour for low-volume hydroponics systems.

Fertigation Systems.

לפי F.F. Rubinshtein
We bring the different variants of the similar systems to possible was value their advantage and defect, match their own need with possibility of the different technical decisions for making the systems of the fertilizer of the plants, combined with irrigation.

Fertigation to Farm

לפי F.F. Rubinshtein
Fertigation to Farm

MixRite

לפי F.F. Rubinshtein
MixRite adds fertilizer in the water flowing through it, depending on the predetermined number of percentage, flowing through the pump is proportional to the volume of water. Easy installation and easy maintenance

Fertigation Equipment

לפי F.F. Rubinshtein
Fertigation Equipment. Способы и оборудование для фертигации. Устройства, автоматизация.

Soil or substrat?

לפי F.F. Rubinshtein
Искусственный субстрат и его применение в сельском хозяйстве. Закрытый грунт. Использование кокосового субстрата.

Water solutions

לפי F.F. Rubinshtein
For normal development to plants necessary 16 nourishing elements, which enter with air, water and fertilizers.

PRACTICAL FERTIGATION

לפי F.F. Rubinshtein
PRACTICAL FERTIGATION
שפות
Russian English Bulgarian Hebrew
יצרן

כרגע אין סקירות מוצר

מטבעות
מחברים