תנאי שימוש

תנאי השירות. הסכם מקוון.

ONLINE SHOP חדשנות Agrosheriff
להלן תנאי ההסכם בין Agrosheriff Innovation (להלן "החברה") והקונה ("הקונה") לרכוש סחורות או שירותים באמצעות אתר החברה ("האתר"). אם אינך מסכים לתנאים ולהגבלות אלה, לא תוכל לרכוש את הסחורה והשירותים שלנו, לכן אנא עיין בתנאים אלה בזהירות לפני ביצוע רכישה:
אנא קרא את תנאי השימוש הבאים בזהירות לפני שתשתמש באתר זה. כל המשתמשים באתר זה מסכימים כי הגישה לאתר והשימוש בו כפופים לתנאים ולהגבלות הבאים ולחוקים החלים. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא אל תשתמש באתר זה.

מבוא

הקונה מסכים לתנאים הקבועים בהסכם זה של הצדדים ("ההסכם"), על כל הנוגע לסחורות, שירותים ומידע הניתן באמצעות האתר. הסכם זה מהווה חוזה בין החברה לקונה, ומחליף כל הסכמים, חוזים וערובות קודמים או אחרים שקבעו, וקובע את כל הנוגע לסחורות, שירותים ומידע הניתן באמצעות האתר. הקונה מסכים לבדוק ולאשר הסכם זה לפני רכישת סחורות או שירותים באתר.

מידע על תשלומים

הקונה מבין ומבטיח כי פרטי כרטיס האשראי או פרטי התשלום האחרים שנמסרו אליו הם נכונים, נכונים ומלאים. תשלום עבור טובין ושירותים שבוצעו על ידי הקונה יתקבל על ידי חברת כרטיסי האשראי של הקונה, והקונה מחויב לשלם את עלות רכישת הטובין והשירותים, וכן את עלות משלוח הטובין בסכום שהוצג בזמן התשלום, כולל כל המסים החלים. הקונה יהיה אחראי לכל התשלומים שבוצעו באמצעות סיסמת הקונה. הקונה מסכים לשמור על סיסמתו או להודיע ​​על כך לחברה תוך 24 שעות מכל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או הפרה של הסכם זה. החברה אינה מגנה על הקונה מפני שימוש לא מורשה בסיסמת הקונה.
הזמנות לסכום גדול מעובדות על ידי הצדדים על ידי חתימת חוזה למתן שירותים, ביצוע פרויקטים ומסירת טובין וציוד. בכדי לבדר קונוס עליכם ליצור קשר עם הנהלת חברת אגרושריף בע"מ. 

הצהרת אחריות

אגרושריף בע"מ מבטיחה שכל המוצרים הנמכרים נקיים מפגמי ייצור וליקויים חומריים, תוך 6 חודשים ממועד המכירה. יש להחזיר מוצרים פגומים לאגרושריף בע"מ. בתשלום מראש כדי לבדוק פגמים. לפני החזרת פריטים עליכם לקבל מספר אישור להחזר. זו דרישת חובה. ניתן לקבל מספר אישור להחזר על ידי התקשרות בטלפון +972 77-329-40-30. האחריות אינה כוללת מחברים לחיבור ספרינקלרים, צינורות טפטוף וממטרות מיקרו וחלקים אחרים שעלולים להיפגע במהלך ההתקנה או ההרכבה. למוצרים אלה אגרושריף בע"מ ממליץ להשתמש בכלים סטנדרטיים להרכבה והרכבה וסינון רשת או דיסק של 120 מיקרון במהלך הפעולה.

הצהרת אחריות

הסחורה והשירותים הניתנים, התוכן וכן השירותים הניתנים באמצעות שירותי מתווך אחרים ניתנים "כמות שהם" ו"כזמינים "וכל האחריות, המפורשת או המשתמעת, נשללת (לרבות אך לא רק לוויתור על כל אחריות משתמעת לסחירות ו למטרה ספציפית). האחריות המקסימאלית הבלעדית והמלאה של החברה מכל סיבה שהיא כלפי הקונה, הפיצוי הבלעדי והיחיד מכל סיבה שהיא, תוגבל לסכום ששילם הלקוח עבור הטובין או השירותים הספציפיים שנרכשו. החברה וכל אחד מהשותפים, העוסקים או הספקים שלה אינם אחראים לכל נזק עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי (כולל נזקים והפסדים בעסקים, הפחתת הכנסה, תיקי בית משפט או הוצאות אחרות, הפסדים והוצאות), ללא קשר ל שהם התבססו על הפרת חוזה, הפרת אחריות, רשלנות (כולל רשלנות), כתוצאה משימוש במוצר או בשירות, או בכל דרך אחרת, גם אם דווח בעבר על האפשרות לנזק כזה. מגבלות הנזק המפורטות לעיל הינן היסודות הבסיסיים בבסיס העסקה בין חברה לקונה. אין לשקול באתר זה, במוצרים ובשירותים ללא מגבלות כאלה. יתכן ויחולו כמה חוקי מדינה ביחס להגבלת האחריות. כל הליך משפטי אפשרי מתבצע רק בבית המשפט של מדינת ישראל. מגבלות הנזק המפורטות לעיל הינן היסודות הבסיסיים בבסיס העסקה בין חברה לקונה. אין לשקול באתר זה, במוצרים ובשירותים ללא מגבלות כאלה. יתכן ויחולו כמה חוקי מדינה ביחס להגבלת האחריות. כל הליך משפטי אפשרי מתבצע רק בבית המשפט של מדינת ישראל. מגבלות הנזק המפורטות לעיל הינן היסודות הבסיסיים בבסיס העסקה בין חברה לקונה. אין לשקול באתר זה, במוצרים ובשירותים ללא מגבלות כאלה. יתכן ויחולו כמה חוקי מדינה ביחס להגבלת האחריות. כל הליך משפטי אפשרי מתבצע רק בבית המשפט של מדינת ישראל.

שגיאות דפוס

במקרה והמוצר הוא אגרושריף בע"מ. רשום בטעות במחיר השגוי, אגרושריף בע"מ. שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל הזמנות כלשהן למוצר המופיע במחיר הלא נכון. אגרושריף בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה כזו, בין אם ההזמנה אושרה והכסף נמשך מכרטיס האשראי שלך. אם כרטיס האשראי שלך כבר חויב בגין הרכישה וההזמנה שלך בוטלה, אגרושריף בע"מ. ינפיק אשראי לחשבון כרטיס האשראי שלך בסכום של מחיר שגוי. כל המחירים, תיאורי המוצר והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

סיום

תנאים והגבלות אלה חלים עליך לאחר פתיחת הגישה שלך לאתר ו / או השלמת הרישום או הרכישה. תנאים אלה או כל חלק מהם עשויים להסתיים על ידי אגרושריף בע"מ. ללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא. ההוראות הנוגעות לזכויות יוצרים, סימני מסחר, הצהרות, הגבלת אחריות, נזקים וכו ', נותרות בתוקף לאחר סיום כלשהו.

שימו לב

אגרושריף בע"מ רשאית לשלוח לך הודעה בדואר אלקטרוני, בהודעה כללית באתר או באמצעים אמינים אחרים לכתובת שמסרת בעת ההרשמה לחברת אגרושריף בע"מ.

שימוש במידע.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, והקונה מרשה לחברה להשתמש למטרתה המיועדת בכל המידע הנוגע לשימוש באתר על ידי הקונה ובכל המידע שמספק הקונה, בהתאם לחוקים החלים.

הוראות כלליות

השימוש שלך באתר זה מנוהל מכל הבחינות על פי חוקי מדינת ישראל, ללא התחשבות בהוראות החוק, ולא באמנת האו"ם משנת 1980 לחוזים למכירה בינלאומית של טובין. אתה מסכים שתחום השיפוט בכל משפט העולה במישרין או בעקיפין באתר זה או בקשר אליו (כולל אך לא מוגבל לרכישת מוצרים של אגרושריף בע"מ) נוגע לתחום השיפוט של מדינת ישראל. כל סיבה לפעולות או טענות שעשויות להיות לך ביחס לאתר (כולל, אך לא רק, רכישת מוצרים של חברת אגרושריף בע"מ) חייבת להיות יזומה תוך שנה (1) מיום המכירה, לאחר התביעה או עילת התביעה. אגרושריף בע"מ איננו מסוגל להתעקש או לאכוף ציות קפדני לכל הוראה בתנאים והגבלות אלה ואין להתפרש כוויתור על הוראה או זכות כלשהי. מערכת היחסים בין הצדדים ולא הנוהג בסחר לא אמורה לשנות אף אחד מהתנאים הללו. אגרושריף בע"מ רשאי להקצות את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לצד כלשהו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

השימוש באתר

תעמולה, הפחדה בכל דרך או בכל צורה שהיא באתר, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, צ'ט או שימוש בשפה מגונה או פוגעת, כמו גם הצבת מידע בלתי מורשה ופרסום אסורה בהחלט. אסור עלבונות אישיים, השמצה והתנהגות בלתי הולמת נגד אגרושריף בע"מ או עובדיה, נציגיה, כמו גם משתתפים או מבקרים אחרים באתר. אינך רשאי להעלות, להפיץ או לפרסם בדרך אחרת כל תוכן שהוא משמיץ, משמיץ, מגונה, מאיים, פוגע בזכויות פרטיות או פרסום, פוגע, בלתי חוקי או שאינו רצוי בדרך אחרת, אשר עשוי להוות או לעודד עבירה פלילית. פוגעים בזכויות של כל גורם שהוא שעשוי להיות כרוך באחריות או להפר כל חוק. אינך יכול להעלות תוכן מסחרי לאתר או להשתמש באתר כדי לעודד אחרים להצטרף או להיות חברים בשירות מקוון מסחרי אחר או בארגון אחר.

הצהרת אחריות

אגרושריף בע"מ אינו שוקל ואינו יכול להציג את כל ההודעות והחומרים שפורסמו או נוצרו על ידי משתמשים הניגשים לאתר, ואינו אחראי לתוכן ההודעות והחומרים הללו. אתה מאשר בכך שאתה מספק לך את היכולת להציג ולהפיץ תוכן שנוצר על ידי המשתמש באתר, Agrosheriff Ltd. פשוט פועל כערוץ פסיבי להפצה כזו ואינו לוקח על עצמו התחייבויות או התחייבויות הנוגעות לתוכן או לפעולות כלשהם באתר. אתר. עם זאת, אגרושריף בע"מ. שומרת לעצמה את הזכות לחסום או למחוק הודעות או חומרים שהיא רואה בחשבון

  1. פוגעני, לשון הרע או מגונה,
  2. הונאה, מזויפת או מטעה,
  3. תוך הפרה של זכויות היוצרים, הסימן המסחרי או זכויות הקניין הרוחני האחרות של אדם אחר או
  4. עמדות פוגעות או לא הולמות בדרך אחרת כלפי אגרושריף בע"מ. בעצמך.

נזקים

אתה מסכים לשפות, להגן ולאבטח את אגרושריף בע"מ. נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים והספקים (ביחד "הספקים") מכל הנזקים, העלויות, ההוצאות, כולל עורכי דין, שכר טרחה שנגרם כתוצאה מכל הפרה של תנאים אלה או כל פעילות הקשורה לחשבונך (כולל התנהגות רשלנית או פוגענית) על ידך או על ידי כל אדם אחר הגישה לאתר באמצעות חשבונך המקוון.

קישורי שותפים

להוסיף ערך למבקרים שלנו, אגרושריף בע"מ. רשאי לקשר לאתרי צד ג '. עם זאת, גם אם צד ג 'קשור לאגרושריף בע"מ, אגרושריף בע"מ. אינו שולט באתרים מקושרים אלה, שלכולם כללי הפרטיות ואיסוף נתונים נפרדים, ללא קשר לאגרושריף בע"מ אתרים מקושרים אלו מיועדים לנוחיותך בלבד, כך שתוכל לגשת אליהם על אחריותך בלבד. אגרושריף בע"מ מבקשת להגן על שלמות האתר והקישורים שלו, ולכן מבקשת כל משוב לא רק על אתר האינטרנט שלו, אלא גם על האתרים אליהם הוא מתייחס.

שפות
Russian English Bulgarian Hebrew
יצרן

כרגע אין סקירות מוצר

מטבעות
מחברים