За нас

ИНОВАТИВНА ИЗРАЕЛ КОМПАНИЯ АГРОШЕРИФ ЕООД.

Агрошефир ООД - водещ израелски разработчик, производител и доставчик на модерно оборудване за селското стопанство: оранжерии, напоителни системи, филтри, оборудване за хидропоника, фертигационни единици (решения на възли), системи за управление и управление.
Работим за всички: за големите, средните и малките производители на селскостопански продукти.

Вашият избор е правилният избор!

Днес земеделският бизнес е високотехнологичен и динамично развиващ се отрасъл на икономиката в много страни по света. Строгите условия на конкуренция изисква от фермерите и селското стопанство предприятия интелигентна организация на производството, използването на ефективни технологии за производство на качествени продукти на по-ниска цена на производство и икономично използване на природните и трудовите ресурси.

Съвременната израелска селскостопанска индустрия осигурява на израелските фермери отлично и надеждно оборудване и технологии и е най-големият износител на тези продукти в света.

Можете да поръчате в нашата фирма различни видове земеделска техника и материали или интегрирани селскостопански проекти до ключ.
Ние също така предоставяме техническа, технологична поддръжка и консултантски услуги.