פתרונות מורכבים

Home Farm
Golda-1

ערכות DIY

אנו מספקים סט אביזרים עבורך. אתה יכול לאסוף בקלות את מה שאתה צריך לבית שלך או לחווה שלך. כל החלקים מיוצרים בישראל. מה שאתה מרכיב במו ידיך מהסט שלנו הוא באיכות גבוהה ויעבוד במשך שנים רבות

אם יש לך שאלות או דעות, כתוב את התגובה שלך בבלוג או
 Contact Us  

ערכות DIY
Drip set DG25hb-A

  The automatic system of drip irrigation "Hobby greenhouse DG25hb-A" is designed to organize irrigation in hobby and backyard greenhouses up to 4 x 6 meters in size. Description The system is intended for a seasonal unheated greenhouse or for year-round operation in a greenhouse with heating up to 30 m². The system consists of a filter with a mesh or disc filter element (customer's choice), a manual valve, an automatic controller, an 8 mm distribution tube, an 8 mm drip tube, and a set of mounting fittings. A source of technical or drinking water is used for irrigation. Water purification for irrigation is carried out by the filter included in the kit. Filter element material: mesh filter - polyester, disc filter - polypropylene. When the filter element becomes dirty, it does not need to be replaced. To clean it, rinse it under running water using a soft brush. As a working body for irrigation, a drip tube with a diameter of 8 mm with built-in emitters is used (the distance between the emitters is 30 cm or 20 cm), the water consumption from 1 emitter is 1.2 l / h. The system is controlled by the irrigation controller, which provides a cyclic irrigation mode according to a user-installed program, the duration of each irrigation is from 1 sec. The kit includes a ¾” female connector for connecting the system to the water supply. To ensure the functioning of the system, it is required to provide a water pressure at the inlet to the system of at least 0.9 bar.   Installation scheme From the water supply source, the water flows through a PE tube with a diameter of 8 mm to 4 drip tubes laid along the beds with plants. The system is controlled by the irrigation controller. Watering is carried out automatically according to your program. Installation of the system is very simple and takes no more than half an hour in time. When assembling the system, it is necessary to observe the correspondence of the direction of water flow to the arrows indicated on the filter and the solenoid valve.   Specification № Title Q-ty, pcs. 1 Connector ¾ F х 16 m 1 2 Valve ¾ F х 16 mm 1 3 Nippel ¾ М 2 4 Solenoid valve ¾ F with controller Geva 75W 1 5 Filter screen/disk 3/4'' swivel 1 6 Adaptor 1/2М х 8 mm 1 7 Bushing 1/2F x 3/4M 1 8 Tee 8 mm 3 9 Elbow 8 mm 2 10 Drip tube 8 mm diameter, 25 m 1 11 PE tube 8 mm, 5 m 1 All components are made in Israel.

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
DG25hb-A
Drip set DG25hb-AQ

  The automatic system of drip irrigation "Hobby greenhouse DG25hb-AQ" is designed to organize irrigation in hobby and backyard greenhouses up to 4 x 6 meters in size. Description:  The system is intended for a seasonal unheated greenhouse or for year-round operation in a greenhouse with heating up to 30 m². The system consists of a filter with a mesh or disc filter element (customer's choice), a manual valve, an automatic controller, an 8 mm distribution tube, an 8 mm drip tube, and a set of mounting fittings. A source of technical or drinking water is used for irrigation. Water purification for irrigation is carried out by the filter included in the kit. Filter element material: mesh filter - polyester, disc filter - polypropylene. When the filter element becomes dirty, it does not need to be replaced. To clean it, rinse it under running water using a soft brush. As a working body for irrigation, a drip tube with a diameter of 8 mm with built-in emitters is used (the distance between the emitters is 30 cm or 20 cm), the water consumption from 1 emitter is 1.2 l / h. The system is controlled by the irrigation controller, which provides a cyclic irrigation mode according to a user-installed program, the duration of each irrigation is from 1 sec. The kit includes a ¾ ”female connector for connecting the system to the water supply, as well as a quick-release connector that allows you to connect the distribution pipe in one motion. This enables simple and quick assembly and disassembly of the system if necessary. To ensure the functioning of the system, it is required to provide a water pressure at the inlet to the system of at least 0.9 bar.   Installation scheme From the water supply source, the water flows through a PE tube with a diameter of 8 mm to 4 drip tubes laid along the beds with plants. The system is controlled by the irrigation controller. Watering is carried out automatically according to your program. Installation of the system is very simple and takes no more than half an hour in time. When assembling the system, it is necessary to observe the correspondence of the direction of water flow to the arrows indicated on the filter and the solenoid valve.  Specification № Title Q-ty, pcs. 1 Connector ¾ F х 16 m 1 2 Valve ¾ F х 16 mm 1 3 Nippel ¾ М 1 4 Solenoid valve ¾ F with controller Geva 75W 1 5 Filter screen/disk 3/4M 1 6 Quick-release connector ¾ F х 8 mm 1 7 Tee 8 mm 4 8 Elbow 8 mm 1 9 Drip tube 8 mm diameter, 25 m 1 10 PE tube 8 mm, 5 m 1 All components are made in Israel.

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
DG24hbsA
Drip set DG25hb-M

  Drip irrigation system "Hobby greenhouse DG25hb-M" is designed to organize irrigation in hobby and backyard greenhouses up to 4 x 6 meters in size. Description The system is intended for a seasonal unheated greenhouse or for year-round operation in a greenhouse with heating up to 30 m². The system consists of a filter with a mesh or disc filter element (customer's choice), a manual valve, an 8 mm distribution tube, an 8 mm drip tube, and a set of mounting fittings. A source of technical or drinking water is used for irrigation. Water purification for irrigation is carried out by the filter included in the kit. Filter element material: mesh filter - polyester, disc filter - polypropylene. When the filter element becomes dirty, it does not need to be replaced. To clean it, rinse it under running water using a soft brush. As a working body for irrigation, a drip tube with a diameter of 8 mm with built-in emitters is used (the distance between the emitters is 30 cm or 20 cm), the water consumption from 1 emitter is 1.2 l / h. The system is operated by a manual control valve. The kit includes a ¾” female connector for connecting the system to the water supply. To ensure the functioning of the system, it is required to provide a water pressure at the inlet to the system of at least 0.5 bar. At a pressure below the specified, irrigation uniformity is not ensured.   Installation scheme From the water supply source, the water flows through a PE tube with a diameter of 8 mm to 4 drip tubes laid along the beds with plants. The system is controlled by a tap provided. Installation of the system is very simple and takes no more than half an hour in time. When assembling the system, it is necessary to observe the correspondence of the direction of water flow to the arrow indicated on the filter.  Specification № Title Q-ty, pcs. 1 Connector ¾ F х 16 m 1 2 Valve ¾ F х 16 mm 1 3 Nippel ¾ М 1 4 Filter screen/disk 3/4'' swivel 1 5 Adaptor 1/2М х 8 mm 1 6 Bushing 1/2F x 3/4M 1 7 Tee 8 mm 3 8 Elbow 8 mm 2 9 Drip tube 8 mm diameter, 25 m 1 10 PE tube 8 mm, 5 m 1 All components are made in Israel.

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
DG25hb-A
Drip set DG25hb-MQ

  Drip irrigation system "Hobby greenhouse DG25hb-M" is designed to organize irrigation in hobby and backyard greenhouses up to 4 x 6 meters in size. Description The system is intended for a seasonal unheated greenhouse or for year-round operation in a greenhouse with heating up to 30 m². The system consists of a filter with a mesh or disc filter element (customer's choice), a manual valve, an 8 mm distribution tube, an 8 mm drip tube, and a set of mounting fittings. A source of technical or drinking water is used for irrigation. Water purification for irrigation is carried out by the filter included in the kit. Filter element material: mesh filter - polyester, disc filter - polypropylene. When the filter element becomes dirty, it does not need to be replaced. To clean it, rinse it under running water using a soft brush. As a working body for irrigation, a drip tube with a diameter of 8 mm with built-in emitters is used (the distance between the emitters is 30 cm or 20 cm), the water consumption from 1 emitter is 1.2 l / h. The system is operated by a manual control valve. The kit includes a ¾” female connector for connecting the system to the water supply. To ensure the functioning of the system, it is required to provide a water pressure at the inlet to the system of at least 0.5 bar. At a pressure below the specified, irrigation uniformity is not ensured.   Installation scheme From the water supply source, the water flows through a PE tube with a diameter of 8 mm to 4 drip tubes laid along the beds with plants. The system is controlled by a tap provided. Installation of the system is very simple and takes no more than half an hour in time. When assembling the system, it is necessary to observe the correspondence of the direction of water flow to the arrow indicated on the filter.  Specification № Title Q-ty, pcs. 1 Connector ¾ F х 16 m 1 2 Valve ¾ F х 16 mm 1 3 Nippel ¾ М 1 4 Filter screen/disk 3/4'' swivel 1 5 Adaptor 1/2М х 8 mm 1 6 Bushing 1/2F x 3/4M 1 7 Tee 8 mm 3 8 Elbow 8 mm 2 9 Drip tube 8 mm diameter, 25 m 1 10 PE tube 8 mm, 5 m 1 All components are made in Israel.

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
DG25hb-A
Drip set DG25hb-QSmart

  The automatic smart system of drip irrigation "Hobby greenhouse DG25hb-Smart" is designed to organize irrigation in hobby and backyard greenhouses up to 4 x 6 meters in size. The system is controlled via an application installed on a smartphone. Description The system is intended for a seasonal unheated greenhouse or for year-round operation in a greenhouse with heating up to 30 m². The system consists of a filter with a mesh or disc filter element (customer's choice), a manual valve, a smartphone operated irrigation controller, an 8 mm distribution tube, an 8 mm drip tube, and a set of mounting fittings. A source of technical or drinking water is used for irrigation. Water purification for irrigation is carried out by the filter included in the kit. Filter element material: mesh filter - polyester, disc filter - polypropylene. When the filter element becomes dirty, it does not need to be replaced. To clean it, rinse it under running water using a soft brush. As a working body for irrigation, a drip tube with a diameter of 8 mm with built-in emitters is used (the distance between the emitters is 30 cm or 20 cm), the water consumption from 1 emitter is 1.2 l / h. The system is controlled by the irrigation controller, which provides a cyclic irrigation mode according to a user-installed program, the duration of each irrigation is from 1 sec. The kit includes a ¾” female connector for connecting the system to the water supply. To ensure the functioning of the system, it is required to provide a water pressure at the inlet to the system of at least 0.9 bar.   Installation scheme From the water supply source, the water flows through a PE tube with a diameter of 8 mm to 4 drip tubes laid along the beds with plants. The system is controlled by the irrigation controller. Watering is carried out automatically according to your program. Installation of the system is very simple and takes no more than half an hour in time. When assembling the system, it is necessary to observe the correspondence of the direction of water flow to the arrows indicated on the filter and the solenoid valve.  Specification № Title Q-ty, pcs. 1 Connector ¾ F х 16 m 1 2 Valve ¾ F х 16 mm 1 3 Nippel ¾ М 2 4 Solenoid valve ¾ F with controller II-RI Smart 1 5 Filter screen/disk 3/4'' swivel 1 6 Adaptor 1/2М х 8 mm 1 7 Bushing 1/2F x 3/4M 1 8 Tee 8 mm 3 9 Elbow 8 mm 2 10 Drip tube 8 mm diameter, 25 m 1 11 PE tube 8 mm, 5 m 1 All components are made in Israel.

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
DG25hb-A
Drip set DG25hb-Smart

DG25hb-Smart The automatic smart system of drip irrigation "Hobby greenhouse DG25hb-Smart" is designed to organize irrigation in hobby and backyard greenhouses up to 4 x 6 meters in size. The system is controlled via an application installed on a smartphone. Description The system is intended for a seasonal unheated greenhouse or for year-round operation in a greenhouse with heating up to 30 m². The system consists of a filter with a mesh or disc filter element (customer's choice), a manual valve, a smartphone operated irrigation controller, an 8 mm distribution tube, an 8 mm drip tube, and a set of mounting fittings. A source of technical or drinking water is used for irrigation. Water purification for irrigation is carried out by the filter included in the kit.   When the filter element becomes dirty, it does not need to be replaced. To clean it, rinse it under running water using a soft brush. As a working body for irrigation, a drip tube with a diameter of 8 mm with built-in emitters is used (the distance between the emitters is 30 cm or 20 cm), the water consumption from 1 emitter is 1.2 l / h. The system is controlled by the irrigation controller, which provides a cyclic irrigation mode according to a user-installed program, the duration of each irrigation is from 1 sec. The kit includes a ¾” female connector for connecting the system to the water supply. To ensure the functioning of the system, it is required to provide a water pressure at the inlet to the system of at least 0.9 bar.   Installation scheme From the water supply source, the water flows through a PE tube with a diameter of 8 mm to 4 drip tubes laid along the beds with plants. The system is controlled by the irrigation controller. Watering is carried out automatically according to your program. Installation of the system is very simple and takes no more than half an hour in time. When assembling the system, it is necessary to observe the correspondence of the direction of water flow to the arrows indicated on the filter and the solenoid valve.  Specification № Title Q-ty, pcs. 1 Connector ¾ F х 16 m 1 2 Valve ¾ F х 16 mm 1 3 Nippel ¾ М 2 4 Solenoid valve ¾ F with controller II-RI Smart 1 5 Filter screen/disk 3/4'' swivel 1 6 Adaptor 1/2М х 8 mm 1 7 Bushing 1/2F x 3/4M 1 8 Tee 8 mm 3 9 Elbow 8 mm 2 10 Drip tube 8 mm diameter, 25 m 1 11 PE tube 8 mm, 5 m 1 All components are made in Israel.

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
DG25hb-A
DROP 1000-4A

DROP-1000-4A סט. DRIP מערכת השקיה עם בקרה אוטומטית.תיאור מוצר.מערכת השקיה מצוידת אזורי השקיה יחידים 4 מלאת השקיה עם בקרה אוטומטית .ערכת DROP-1000-4A מיועד לפעול בתחום הפתוח בחממות.השקיה בטפטוף קיט עם בקרה אוטומטית עבור בתחומים הנעים בין 10 ל -20 AR (1000-2000 מ"ר) שטח מושקה תלוי רוחב ערכת שתילה בין-בשורה. 
קיט מאפשר ארבעה אזור עצמאית השקיה השקיה אוטומטית. 
קיט מסופק כיחידות התאספו לחלוטין, מה שמאפשר למערכת הר מהירה על ידי חיבורו אספקת המים באמצעות צינור צינור או פלסטיק גמיש 25 מ"מ קוטר.
  סדרה בטפטוף צינור LIN יחידת סינון ניהול אוטומטי בלוק צנרת עבור התקנת מערכות השקייהבטפטוף צינור השקיהבטפטוף צינור השקיה עם LIN מודל מטפטף מובנה בקוטר של 16 מ"מ, זרימה מים של 1.6 ליטר לשעה עבור כל מרחק טפטפת בין טפטפות 30 ס"מ עובי דופן של 0.25 מ"מ (10 מיליליטר).מאפיינים טכניים של הצינור: דגם: LIN 16-1,6-0.30-0.25 (10mils) כספומט הפעלת לחץ 0.3-1.5. האורך המרבי של 1 קו, לא יותר 90 מטרים. חי שירות - עד 3-5 שנים.כדי להפחית את המשקל של הערכה, עם משלוח בינלאומי בדואר האוויר EMS, המשמש אריזה קלה עבור סלילים עם צינור טפטוף.*** בחוות גדולות צינור כזה לעתים קרובות משמש "חד פעמי", אבל נזהר טיפול זה ממש הסתדר משאב לטווח ארוך גלום בה. עבור תפעול יעיל יותר של מערך השיקום כולל מחברים המאפשרים לחבר את חתיכות צינור במקרה של נזק מכני.הסתננות בלוק.יחידה ידנית שטיפת Filtratsiis , מרכיב הכרחי של מערכת השקיה מטהרת מים ומגנה על המערכת מפני שסתם. 
הנוכחות של שני מסננים ואת החיבור המקביל מאפשרת להגדיל את השטח הכולל של אלמנט הסינון כדי לצמצם את אובדן לחץ במסנן ולהגדיל את קצב הזרימה הכולל דרך מערכת הסינון של עד 10 מ"ק לשעה, ושימוש רק בתצורה כזו, יחידת הסינון בקלות עם יחידה לשטוף זמן מינימאלי לסנן מבלי לפרק את המסנן, צמצום הזמן משמעותי עבור מסנני תחזוקה ותמיכה במערכת נקיים. מסננים כלול באריזה עשוי להיות עגול או מסננת - על ידי הלקוח. 
אנו משפרים את המערכות שלנו כל זמן של יחידת השקיה וסינון שאתה מקבל בחבילה, עשוי להיות שונה במקצת במראה מזה המוצג בתמונה, אבל זה לא משפיע על הפונקציונליות. 
יחידת הסינון יכולה להיות מחוברת למקור מים באמצעות צינורות או צינורות פלסטיק מחוזק פלסטיק גמיש. יחידת הסינון יכולה להיות מחוברת למקור מים, וגם על ידי חיבור הברגה. כל החלקים הדרושים מסופקים.שיבוצים:Startkonnektor.דרוש לחיבור צינורות ההשקיה בטפטוף אל צינור עמוד השדרה. Startkonnektory מצויד ברזים המאפשרים במידת הצורך כדי לאפשר או לנטרל את השקיית בשורות נפרדות.כמוס הסוףכמוס הסוף (סוף השורה) המשמש מה  היה להחריש בסוף כל קווי השקיה בטפטוף פרט. רכוב על הקצוות של צינור ושחרור.Remkonnektoryמחברים תיקון משמשים לתיקון צינורות  השקיה בטפטוף נזק מכני ואם תשנה את ערכת תצורה או השקיה, ואתה צריך לחבר את החלקים השונים של צינור בשורה אחת.מחבר דחיסהזה מיועד לחיבור יחידת הסינון וצנרת מדידה והפצה אוטומטית. הקוטר של צינורות או צינורות - 25 מ"מ. (אינץ 'אחד).למה לא לחבר למשל חתיכת חוט או חבל?אנו ממליצים לשטוף את צינור הטפטוף לפחות פעם אחת 1-2 שבועות. שטיפת מניעה כזו משמעותית להאריך את חיי מערכת ההשקיה ולשמור את הכסף שלך. בסוף עונת ההשקיה, לפני שתסיר את המערכת מהאתר, שלך צינור טפטוף obyazatno צריך לשטוף . הכובע בסוף מאפשר לבצע את הפעולה הזו בקלות ובמהירות, ללא נזק מכני עד הסוף של הצינור.מפרט. שם רוזן בטפטוף צינור LIN 16-1,6-0.30-0.25 (10mil) 900 מ ' יחידת סינון 1 PC. Startkonnektor 50 יח. כמוס הסוף 50 יח. Remkonnektor 10 יח. מחבר דחיסה NL251M 1 PC. וניהול השקיה צומת. 4 אזור אוטומטית מלאה. 1 PC.
מערכות השקיה DROP 1000 כל הדגמים זמינים ישירות מישראל. ומסופק לכל מדינה בעולם. עלות משלוח נקבעת על ידי הכח בעת שיעורי מסירה.הערה: אנא בחר באפשרות המסננת שברצונך להשתמש עבור מערכת ההשקיה שלך. אתה יכול לבחור את המסנן עם אלמנט מסנן של מסנני רשת או דיסק.
 

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
TIF-1000-4А
DROP-1000-1M

Комплект КАПЛЯ-1000-1м.
Система капельного орошения с ручным управлением. Узел управления поливом. 1 зона орошения в ручном режиме. Узел управления совмещен с блоком фильтров. Описание товара. Комплект предназначен для обеспечения капельного полива с ручным управлением участка площадью от 10 до 20 соток (зависит от схемы посадки растений). Он позволяет поливать весь участок сразу, в ручном режиме (внимание: проверьте дебет имеющегося источника водоснабжения и его возможность обеспечить необходимый расход воды при одновременном поливе всего участка).
Комплект поставляется в виде полностью собранных блоков, что позволяет быстро и просто собрать систему, подключив её к источнику водоснабжения с помощью обычного садового шланга или полиэтиленовой трубы диаметром 25 мм.  В комплект поставки входят стандартные для наборов КАПЛЯ-1000 узлы и детали: Трубка капельного орошения со встроенными капельницами модели LIN диаметром 16 мм, с расходом воды 1,6 литра в час на каждую капельницу, расстоянием между капельницами 30 см и толщиной стенки 0,25 мм (10 mils). Техническая характеристика трубки: Модель: LIN 16-1,6-0.30-0.25(10mils) Рабочее давление 0,3-1,5 атм. Максимальная длина 1 линии, не боле 90 метров. Срок службы - до 3-5 лет.
Для снижения веса комплекта при международной доставке авиапочтой EMS, применяется облегченная упаковка для бобины с капельной трубкой. *** В больших хозяйствах такая трубка часто используется как "одноразовая", но при аккуратном обращении она вполне отрабатывает заложенный в неё многолетний ресурс. Для более эффективной эксплуатации в комплект поставки входят ремонтные коннекторы, которые позволяют соединять куски трубки в случае механических повреждений. Блок фильтрации с ручной промывкой. Блок фильтрации, являющийся обязательным компонентом системы орошения. Он очищает воду и защищает систему орошения от засорения.

Наличие двух фильтров в каждом блоке фильтрации и параллельное включение для них, позволяет увеличить общую площадь фильтрующих элементов, снизить потери давления и увеличить общий расход воды через систему фильтрации вплоть до 10 кубометров в час, а применение именно такой конфигурации блока фильтрации, позволяет легко и с минимальными затратами времени промывать блок фильтрации без разборки фильтров, что значительно снижает время на обслуживание системы и поддерживает фильтры в чистом состоянии. 
Фильтры, входящие в комплектацию, могут быть дисковыми или сетчатыми — по выбору заказчика.

Мы постоянно совершенствуем наши системы орошения и блок фильтрации который Вы получите в комплекте поставки, может немножко отличаться по внешнему виду от показанного на фото, но это никак не отражается на его функциональности.

Блок фильтрации может подключаться к источнику воды с помощью полиэтиленовых труб или гибких армированных пластиковых шлангов. Блок фильтрации можно присоединить к источнику воды так же и при помощи резьбового соединения. Все необходимые детали поставляются в комплекте. Фитинги: Стартконнектор с краном . Необходимы для соединения трубок капельного орошения с магистральной трубой. Стартконнекторы оснащены кранами, позволяющими при необходимости включать или отключать полив на отдельных линиях.     Концевые заглушки капельных линий Концевые заглушки (окончание линии) применяются для того, что бы заглушить окончание каждой отдельной линий капельного орошения.

Устанавливаются на концах капельной трубки. Почему заглушка а не к примеру кусок проволоки или веревочка? Мы рекомендуем промывать капельные трубки по крайней мере один раз в 1-2 недели. Такие профилактические промывки существенно удлиняют срок эксплуатации системы орошения и экономят ваши деньги. В конце сезона орошения, перед тем как Вы снимите систему с вашего участка, капельные трубки нужно обязатьно промыть. Концевая заглушка позволяет выполнять эту операцию легко и просто, без механических повреждений окончания трубки. Ремонтные коннекторы Ремонтные коннекторы применяются для ремонта трубок капельного орошения при механических повреждениях и в случае, если Вы изменяете конфигурацию или схему орошения и вам нужно соединить отдельные куски трубки в одну линию.   Компрессионный коннектор NL251M Предназначен для подключения к блоку фильтрации и автоматики подводящего и распределительных трубопроводов из полиэтиленовой трубы или мягкого пластикового шланга. Диаметр труб или шлангов - 25 мм. (Один дюйм).    Спецификация. Наименование Кол-во Трубка капельная LIN 16-1,6-0.30-0.25(10mil) 1000 м Блок фильтрации 1 шт. Стартконнектор с  краном 50 шт. Концевые заглушки 50 шт. Ремконнектор 10 шт. Компрессионный коннектор NL251M 2 шт. Узел управления поливом 1 шт. Системы орошения КАПЛЯ 1000 всех модификаций поставляются напрямую из Израиля. Доставка осуществляется в любую страну мира. Стоимость доставки определяется действующими на момент доставки тарифами.  ВНИМАНИЕ: Выберите пожалуйста вариант фильтров, который вы хотите использовать для вашей системы орошения. Можно выбрать фильтры с фильтрующим элементом из сетки или дисковые фильтры. 

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
TIF-1000-1M
Drop1000-1A

DROP-1000-1A סט .Drip מערכת השקיה עם בקרה אוטומטית.וניהול השקיה צומת. 1 שטח השקיה עם בקרה אוטומטית.תיאור מוצר.קיט להשקיה בטפטוף עם  אוטומטית  מלאה של גודל מנה בין 10 ל -20 AR (תלוי ערכת שתילה). היא מאפשרת אזור השקיה להשקיה אחת  אוטומטית  למצב (הערה: לבדוק מקור מי חיוב זמין ויכולתה לספק קצב זרימת מים הנדרש תוך כל השקיית שטח).
קיט מסופק כיחידות התאספו לחלוטין. זה מאפשר לך להרכיב את המערכת במהירות ובקלות על ידי חיבורו אספקת המים באמצעות צינור גינה או קוטר צינור פלסטיק של 25 מ"מ.החבילה כוללת קבוצה סטנדרטית עבור רכיבי DROP-1000 וחלקי חילוף: בטפטוף צינור השקיה עם טיפות מובנהיותקוטר דגם LIN של 16 מ"מ, עם זרימת מים של 1.6 ליטר לשעה עבור כל מרחק טפטפת בין טפטפות 30 ס"מ עובי דופן של 0.25 מ"מ (10 מיליליטר).המאפיינים הטכניים של הצינור :
דגם: LIN 16-1,6-0.30-0.25 (10mils)
בלחץ תפעולי של 0.3-1.5 כספומט.
האורך המרבי של 1 קו, לא יותר 90 מטרים.
חי שירות - עד 3-5 שנים.כדי להפחית את המשקל של הערכה, עם משלוח בינלאומי בדואר האוויר EMS, המשמש אריזה קלה עבור סלילים עם צינור טפטוף.
*** בחוות גדולות צינור כזה לעתים קרובות משמש "חד פעמי", אבל נזהר טיפול זה ממש הסתדר משאב לטווח ארוך גלום בה. עבור תפעול יעיל יותר של מערך השיקום כולל מחברים kotrye לאפשר חתיכות צינור החיבור במקרה של נזק מכני.  יחידת סינון עם שטיפת ידיים. בלוק הסתננות , מרכיב הכרחי של מערכת השקיה מטהר מים ומגן על המערכת מפני שסתם.הנוכחות של שני מסננים ואת החיבור המקביל מאפשרת להגדיל את השטח הכולל של אלמנט הסינון כדי לצמצם את אובדן לחץ במסנן ולהגדיל את קצב הזרימה הכולל דרך מערכת הסינון של עד 10 מ"ק לשעה, ושימוש רק בתצורה כזו, יחידת הסינון בקלות עם יחידה לשטוף זמן מינימאלי לסנן מבלי לפרק את המסנן, צמצום הזמן מאוד למסנני תמיכה ותחזוקה למערכת momoyanii הנקי.מסננים כלול באריזה עשוי להיות עגול או מסננת - על ידי הלקוח.
אנו משפרים את המערכות שלנו כל זמן של יחידת השקיה וסינון שאתה מקבל בחבילה, עשוי להיות שונה במקצת במראה מזה המוצג בתמונה, אבל זה לא משפיע על הפונקציונליות.
יחידת הסינון יכולה להיות מחוברת למקור מים באמצעות צינורות או צינורות פלסטיק מחוזק פלסטיק גמיש. יחידת הסינון יכולה להיות מחוברת למקור מים, וגם על ידי חיבור הברגה. כל החלקים הדרושים מסופקים. טכני:Startkonnektor עם מנוף. דרוש לחיבור צינורות ההשקיה בטפטוף אל צינור עמוד השדרה. Startkonnektory מצויד ברזים המאפשרים במידת הצורך כדי לאפשר או לנטרל את השקיית בשורות נפרדות.כמוסות סוף liniyKontsevye מכסה טפטוף (קו הסיום) משמשים מה היה להחריש בסוף כל קווי השקיה בטפטוף הפרט.

רכוב על הקצוות של צינור ושחרור.מחברי Rem מחברים תיקון משמשים לתיקון צינורות השקיה בטפטוף נזק מכני ואם תשנה את ערכת תצורה או השקיה, ואתה צריך לחבר את החלקים השונים של צינור בשורה אחת.מחבר דחיסה NL251Mמיועד לחיבור סינון לחסום מדידה אוטומטית והפצה של צינור פוליאתילן או צינור פלסטיק רך. הקוטר של צינורות או צינורות - 25 מ"מ. (אינץ 'אחד).למה לא לחבר למשל חתיכת חוט או חבל? אנו ממליצים לשטוף את צינור הטפטוף לפחות פעם אחת 1-2 שבועות. שטיפת מניעה כזו משמעותית להאריך את חיי מערכת ההשקיה ולשמור את הכסף שלך. בסוף עונת ההשקיה, לפני שתסיר את המערכת מהאתר, שלך צינור טפטוף obyazatno צריך לשטוף . הכובע בסוף מאפשר לבצע את הפעולה הזו בקלות ובמהירות, ללא נזק מכני עד הסוף של הצינור. מפרט. שם רוזן בטפטוף צינור LIN 16-1,6-0.30-0.25 (10mil) 1000m יחידת סינון 1 PC. Startkonnektor עם מנוף 50 יח. כמוס הסוף 50 יח. Remkonnektor 10 יח. מחבר דחיסה NL251M 2 יח '. וניהול השקיה צומת. 1 שטח עם אוטומטית מלאה. 1 PC.  מערכות השקיה DROP 1000 כל הדגמים זמינים ישירות מישראל. ומסופק לכל מדינה בעולם. עלות משלוח נקבעת על ידי הכח בעת שיעורי מסירה.הערה: אנא בחר באפשרות המסננת שברצונך להשתמש עבור מערכת ההשקיה שלך. אתה יכול לבחור את המסנן עם אלמנט מסנן של מסנני רשת או דיסק.

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
TIF-1000-1А
Drop1000-2A

Комплект КАПЛЯ-1000-2А. Система капельного орошения с автоматическим управлением.Узел управления поливом. 2 зоны орошения с автоматическим управлением.Описание товара.Комплект орошения предназначен для капельного полива с автоматическим управлением участка площадью от 10 до 20 соток (зависит от схемы посадки растений). Он позволяет поливать по заданной программе две зоны орошения в автоматическом режиме (внимание: проверьте дебет имеющегося источника водоснабжения и его возможность обеспечить необходимый расход воды при поливе одной зоны).
Комплект поставляется в виде полностью собранных блоков, что позволяет быстро и просто смонтировать систему, подключив её к источнику водоснабжения с помощью обычного садового шланга или полиэтиленовой трубы диаметром 25 мм.В комплект поставки входят стандартные для наборов КАПЛЯ-1000 узлы и детали:  Капельная трубка серии LIN Блок фильтрации Блок Управления автоматический Фитинги для монтажа системы орошенияТрубка капельного орошения со встроенными капельницами модели LIN диаметром 16 мм, с расходом воды 1,6 литра в час на каждую капельницу, расстоянием между капельницами 30 см и толщиной стенки 0,25 мм (10 mils).Техническая характеристика трубки:
Модель: LIN 16-1,6-0.30-0.25(10mils)
Рабочее давление 0,3-1,5 атм.
Максимальная длина 1 линии, не боле 90 метров.
Срок службы - до 3-5 лет.Для снижения веса комплекта при международной доставке авиапочтой EMS, применяется облегченная упаковка для бобины с капельной трубкой.*** В больших хозяйствах такая трубка часто используется как "одноразовая", но при аккуратном обращении она вполне отрабатывает заложенный в неё многолетний ресурс. Для более эффективной эксплуатации в комплект поставки входят ремонтные коннекторы, котрые позволяют соединять куски трубки в случае механических повреждений.Блок фильтрации с ручной промывкой. Блок фильтрации, являющийся обязательным компонентом системы орошения, очищает воду и защищает систему от засорения.Наличие двух фильтров и их параллельное включение позволяет увеличить общую площадь фильтрующего элемента, снизить потери давления на фильтре и увеличить общий расход воды через систему фильтрации вплоть до 10 кубометров в час, а применение именно такой конфигурации блока фильтрации позволяет легко и с минимальными затратами времени промывать блок фильтрации без разборки фильтров, что значительно снижает время на обслуживание системы и поддерживает фильтры в чистом момоянии.Фильтры, входящие в комплектацию, могут быть дисковыми или сетчатыми — по выбору заказчика.Мы постоянно совершенствуем наши системы орошения и блок фильтрации который Вы получите в комплекте поставки, может немножко отличаться по внешнему виду от показанного на фото, но это никак не отражается на его функциональности.Блок фильтрации может подключаться к источнику воды с помощью полиэтиленовых труб или гибких армированных пластиковых шлангов. Блок фильтрации можно присоединить к источнику воды так же и при помощи резьбового соединения. Все необходимые детали поставляются в комплекте.Фитинги:Стартконнектор с краном .Необходимы для соединения трубок капельного орошения с магистральной трубой. Стартконнекторы оснащены кранами, позволяющими при необходимости включать или отключать полив на отдельных линиях. Концевые заглушки капельных линийКонцевые заглушки (окончание линии) применяются для того, что бы заглушить окончание каждой отдельной линий капельного орошения.

Устанавливаются на концах капельной трубки.Почему заглушка а не к примеру кусок проволоки или веревочка?Мы рекомендуем промывать капельные трубки по крайней мере один раз в 1-2 недели. Такие профилактические промывки существенно удлиняют срок эксплуатации системы орошения и экономят ваши деньги. В конце сезона орошения, перед тем как Вы снимите систему с вашего участка, капельные трубки нужно обязатьно промыть. Концевая заглушка позволяет выполнять эту операцию легко и просто, без механических повреждений окончания трубки.Рем коннекторыРемонтные коннекторы применяются для ремонта трубок капельного орошения при механических повреждениях и в случае, если Вы изменяете конфигурацию или схему орошения и вам нужно соединить отдельные куски трубки в одну линию. Компрессионный коннектор NL251MПредназначен для подключения к блоку фильтрации и автоматики подводящего и распределительных трубопроводов из полиэтиленовой трубы или мягкого пластикового шланга. Диаметр труб или шлангов - 25 мм. (Один дюйм).Спецификация. Наименование Кол-во Трубка капельная LIN 16-1,6-0.30-0.25(10mil) 1000 м Блок фильтрации 1 шт. Стартконнектор с  краном 50 шт. Концевые заглушки 50 шт. Ремконнектор 10 шт. Компрессионный коннектор NL251M 2 шт. Узел управления поливом. 2 зоны с автоматическим управлением. 1 шт. Системы орошения КАПЛЯ 1000 всех модификаций поставляются напрямую из Израиля. Доставка осуществляется в любую страну мира. Стоимость доставки определяется действующими на момент доставки тарифами. ВНИМАНИЕ: Выберите пожалуйста вариант фильтров, который вы хотите использовать для вашей системы орошения. Можно выбрать фильтры с фильтрующим элементом из сетки или дисковые фильтры.

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
TIF-1000-2А
Drop1000-2m

Комплект КАПЛЯ-1000-2м. Система капельного орошения с ручным управлением.Узел управления поливом. 2 зоны орошения в ручном режиме.Описание товара.Комплект предназначен для обеспечения капельного полива с ручным управлением участка площадью от 10 до 20 соток (зависит от схемы посадки растений). Он позволяет поливать две зоны орошения в ручном режиме.
Недорогой и удобный комплект поставляется в виде полностью собранных блоков, что позволяет быстро и просто собрать систему, подключив её к источнику водоснабжения с помощью обычного садового шланга или полиэтиленовой трубы диаметром 25 мм.В комплект поставки входят стандартные для наборов КАПЛЯ-1000 узлы и детали:Трубка капельного орошения со встроенными капельницами модели LIN диаметром 16 мм, с расходом воды 1,6 литра в час на каждую капельницу, расстоянием между капельницами 30 см и толщиной стенки 0,25 мм (10 mils).Техническая характеристика трубки:
Модель: LIN 16-1,6-0.30-0.25(10mils)
Рабочее давление 0,3-1,5 атм.
Максимальная длина 1 линии, не боле 90 метров.
Срок службы - до 3-5 лет.Для снижения веса комплекта при международной доставке авиапочтой EMS, применяется облегченная упаковка для бобины с капельной трубкой.*** В больших хозяйствах такая трубка часто используется как "одноразовая", но при аккуратном обращении она вполне отрабатывает заложенный в неё многолетний ресурс. Для более эффективной эксплуатации в комплект поставки входят ремонтные коннекторы, котрые позволяют соединять куски трубки в случае механических повреждений.Блок фильтрации с ручной промывкой. Блок фильтрации, являющийся обязательным компонентом системы орошения, очищает воду и защищает систему от засорения.Наличие двух фильтров и их параллельное включение позволяет увеличить общую площадь фильтрующего элемента, снизить потери давления на фильтре и увеличить общий расход воды через систему фильтрации вплоть до 10 кубометров в час, а применение именно такой конфигурации блока фильтрации позволяет легко и с минимальными затратами времени промывать блок фильтрации без разборки фильтров, что значительно снижает время на обслуживание системы и поддерживает фильтры в чистом момоянии.Фильтры, входящие в комплектацию, могут быть дисковыми или сетчатыми — по выбору заказчика.Мы постоянно совершенствуем наши системы орошения и блок фильтрации который Вы получите в комплекте поставки, может немножко отличаться по внешнему виду от показанного на фото, но это никак не отражается на его функциональности.Блок фильтрации может подключаться к источнику воды с помощью полиэтиленовых труб или гибких армированных пластиковых шлангов. Блок фильтрации можно присоединить к источнику воды так же и при помощи резьбового соединения. Все необходимые детали поставляются в комплекте.Фитинги:Стартконнектор с краном .Необходимы для соединения трубок капельного орошения с магистральной трубой. Стартконнекторы оснащены кранами, позволяющими при необходимости включать или отключать полив на отдельных линиях.Концевые заглушки капельных линийКонцевые заглушки (окончание линии) применяются для того, что бы заглушить окончание каждой отдельной линий капельного орошения.

Устанавливаются на концах капельной трубки.Почему заглушка а не к примеру кусок проволоки или веревочка?Мы рекомендуем промывать капельные трубки по крайней мере один раз в 1-2 недели. Такие профилактические промывки существенно удлиняют срок эксплуатации системы орошения и экономят ваши деньги. В конце сезона орошения, перед тем как Вы снимите систему с вашего участка, капельные трубки нужно обязатьно промыть. Концевая заглушка позволяет выполнять эту операцию легко и просто, без механических повреждений окончания трубки.Рем коннекторыРемонтные коннекторы применяются для ремонта трубок капельного орошения при механических повреждениях и в случае, если Вы изменяете конфигурацию или схему орошения и вам нужно соединить отдельные куски трубки в одну линию.    Компрессионный коннектор NL251MПредназначен для подключения к блоку фильтрации и автоматики подводящего и распределительных трубопроводов из полиэтиленовой трубы или мягкого пластикового шланга. Диаметр труб или шлангов - 25 мм. (Один дюйм).  Спецификация. Наименование Кол-во Трубка капельная LIN 16-1,6-0.30-0.25(10mil) 1000 м Блок фильтрации 1 шт. Стартконнектор с  краном 50 шт. Концевые заглушки 50 шт. Ремконнектор 10 шт. Компрессионный коннектор NL251M 2 шт. Узел управления поливом 1 шт.
Системы орошения КАПЛЯ 1000 всех модификаций поставляются напрямую из Израиля. Доставка осуществляется в любую страну мира. Стоимость доставки определяется действующими на момент доставки тарифами. ВНИМАНИЕ: Выберите пожалуйста вариант фильтров, который вы хотите использовать для вашей системы орошения. Можно выбрать фильтры с фильтрующим элементом из сетки или дисковые фильтры.

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
TIF-1000-2M
Drop1000-3A

Комплект КАПЛЯ-1000-3А. Система капельного орошения с автоматическим управлением. Узел управления поливом. 3 зоны орошения с автоматическим управлением.
3 Независимых контроллера GEVA-75W позволяют в широких предалах регулировать режим полива для каждой зоны орошения. Описание товара. Комплект предназначен для обеспечения капельного полива с автоматическим управлением участка площадью от 10 до 20 соток (зависит от схемы посадки растений). Он позволяет орошать 3 зоны орошения в автоматическом режиме.
Комплект поставляется в виде полностью собранных блоков из которых можно быстро и просто собрать систему орошения, подключив её к источнику водоснабжения с помощью обычного садового шланга или полиэтиленовой трубы диаметром 25 мм. 
Определите 3 зоны орошения с условием, что в каждой зоне растут однородные растения которые потребляют примерно одинаковое количество воды.
Система оснащена тремя отдельными контроллерами модели GEVA75W, что позволяет очень гибко конфигурировать систему орошения. Данная система орошения может работать не только на открытом грунте, но и одна из зон орошения может быть приспособлена для полива теплицы расположенной на вошем участке. В комплект поставки входят стандартные для наборов КАПЛЯ-1000 узлы и детали: Капельная трубка серии LIN Блок фильтрации Блок Управления автоматический, состоящий из трёх независимых конроллеров. Фитинги для монтажа системы орошения   Трубка капельного орошения со встроенными капельницами модели LIN диаметром 16 мм, с расходом воды 1,6 литра в час на каждую капельницу, расстоянием между капельницами 30 см и толщиной стенки 0,25 мм (10 mils). Техническая характеристика трубки:
Модель: LIN 16-1,6-0.30-0.25(10mils)
Рабочее давление 0,3-1,5 атм.
Максимальная длина 1 линии, не боле 90 метров.
Срок службы - до 3-5 лет. Для снижения веса комплекта при международной доставке авиапочтой EMS, применяется облегченная упаковка для бобины с капельной трубкой. *** В больших хозяйствах такая трубка часто используется как "одноразовая", но при аккуратном обращении она вполне отрабатывает заложенный в неё многолетний ресурс. Для более эффективной эксплуатации в комплект поставки входят ремонтные коннекторы, котрые позволяют соединять куски трубки в случае механических повреждений. Блок фильтрации с ручной промывкой. Блок фильтрации, являющийся обязательным компонентом системы орошения, очищает воду и защищает систему от засорения. Наличие двух фильтров и их параллельное включение позволяет увеличить общую площадь фильтрующего элемента, снизить потери давления на фильтре и увеличить общий расход воды через систему фильтрации вплоть до 10 кубометров в час, а применение именно такой конфигурации блока фильтрации позволяет легко и с минимальными затратами времени промывать блок фильтрации без разборки фильтров, что значительно снижает время на обслуживание системы и поддерживает фильтры в чистом момоянии. Фильтры, входящие в комплектацию, могут быть дисковыми или сетчатыми — по выбору заказчика. Мы постоянно совершенствуем наши системы орошения и блок фильтрации который Вы получите в комплекте поставки, может немножко отличаться по внешнему виду от показанного на фото, но это никак не отражается на его функциональности. Блок фильтрации может подключаться к источнику воды с помощью полиэтиленовых труб или гибких армированных пластиковых шлангов. Блок фильтрации можно присоединить к источнику воды так же и при помощи резьбового соединения. Все необходимые детали поставляются в комплекте. Фитинги: Стартконнектор с краном . Необходимы для соединения трубок капельного орошения с магистральной трубой. Стартконнекторы оснащены кранами, позволяющими при необходимости включать или отключать полив на отдельных линиях.   Концевые заглушки капельных линий Концевые заглушки (окончание линии) применяются для того, что бы заглушить окончание каждой отдельной линий капельного орошения.

Устанавливаются на концах капельной трубки. Почему заглушка а не к примеру кусок проволоки или веревочка? Мы рекомендуем промывать капельные трубки по крайней мере один раз в 1-2 недели. Такие профилактические промывки существенно удлиняют срок эксплуатации системы орошения и экономят ваши деньги. В конце сезона орошения, перед тем как Вы снимите систему с вашего участка, капельные трубки нужно обязатьно промыть. Концевая заглушка позволяет выполнять эту операцию легко и просто, без механических повреждений окончания трубки. Рем коннекторы Ремонтные коннекторы применяются для ремонта трубок капельного орошения при механических повреждениях и в случае, если Вы изменяете конфигурацию или схему орошения и вам нужно соединить отдельные куски трубки в одну линию.   Компрессионный коннектор NL251M Предназначен для подключения к блоку фильтрации и автоматики подводящего и распределительных трубопроводов из полиэтиленовой трубы или мягкого пластикового шланга. Диаметр труб или шлангов - 25 мм. (Один дюйм).     Спецификация. Наименование Кол-во Трубка капельная LIN 16-1,6-0.30-0.25(10mil) 900 м Блок фильтрации 1 шт. Стартконнектор с  краном 50 шт. Концевые заглушки 50 шт. Ремконнектор 10 шт. Компрессионный коннектор NL251M 2 шт. Узел управления поливом. 3 зоны орошения с автоматическим управлением. 1 шт. Системы орошения КАПЛЯ 1000 всех модификаций поставляются напрямую из Израиля. Доставка осуществляется в любую страну мира. Стоимость доставки определяется действующими на момент доставки тарифами.   ВНИМАНИЕ: Выберите пожалуйста вариант фильтров, который вы хотите использовать для вашей системы орошения. Можно выбрать фильтры с фильтрующим элементом из сетки или дисковые фильтры.

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
TIF-1000-3А
Drop1000-3m

Комплект КАПЛЯ-1000-3м. Система капельного орошения с ручным управлением.   Узел управления поливом. 3 зоны орошения с ручным режимом управления. Описание товара. Комплект предназначен для обеспечения капельного полива с ручным управлением участка площадью от 10 до 20 соток (зависит от схемы посадки растений). Он позволяет поливать три зоны орошения в ручном режиме.
Комплект поставляется в виде полностью собранных блоков, что позволяет быстро и просто собрать систему, подключив её к источнику водоснабжения с помощью обычного садового шланга или полиэтиленовой трубы диаметром 25 мм. В комплект поставки входят стандартные для наборов КАПЛЯ-1000 узлы и детали: Трубка капельного орошения со встроенными капельницами модели LIN диаметром 16 мм, с расходом воды 1,6 литра в час на каждую капельницу, расстоянием между капельницами 30 см и толщиной стенки 0,25 мм (10 mils). Техническая характеристика трубки:
Модель: LIN 16-1,6-0.30-0.25(10mils)
Рабочее давление 0,3-1,5 атм.
Максимальная длина 1 линии, не боле 90 метров.
Срок службы - до 3-5 лет. Для снижения веса комплекта при международной доставке авиапочтой EMS, применяется облегченная упаковка для бобины с капельной трубкой. *** В больших хозяйствах такая трубка часто используется как "одноразовая", но при аккуратном обращении она вполне отрабатывает заложенный в неё многолетний ресурс. Для более эффективной эксплуатации в комплект поставки входят ремонтные коннекторы, котрые позволяют соединять куски трубки в случае механических повреждений. Блок фильтрации с ручной промывкой. Блок фильтрации, являющийся обязательным компонентом системы орошения, очищает воду и защищает систему от засорения. Наличие двух фильтров и их параллельное включение позволяет увеличить общую площадь фильтрующего элемента, снизить потери давления на фильтре и увеличить общий расход воды через систему фильтрации вплоть до 10 кубометров в час, а применение именно такой конфигурации блока фильтрации позволяет легко и с минимальными затратами времени промывать блок фильтрации без разборки фильтров, что значительно снижает время на обслуживание системы и поддерживает фильтры в чистом момоянии. Фильтры, входящие в комплектацию, могут быть дисковыми или сетчатыми — по выбору заказчика. Мы постоянно совершенствуем наши системы орошения и блок фильтрации который Вы получите в комплекте поставки, может немножко отличаться по внешнему виду от показанного на фото, но это никак не отражается на его функциональности. Блок фильтрации может подключаться к источнику воды с помощью полиэтиленовых труб или гибких армированных пластиковых шлангов. Блок фильтрации можно присоединить к источнику воды так же и при помощи резьбового соединения. Все необходимые детали поставляются в комплекте. Фитинги: Стартконнектор с краном . Необходимы для соединения трубок капельного орошения с магистральной трубой. Стартконнекторы оснащены кранами, позволяющими при необходимости включать или отключать полив на отдельных линиях.   Концевые заглушки капельных линий Концевые заглушки (окончание линии) применяются для того, что бы заглушить окончание каждой отдельной линий капельного орошения.

Устанавливаются на концах капельной трубки. Почему заглушка а не к примеру кусок проволоки или веревочка? Мы рекомендуем промывать капельные трубки по крайней мере один раз в 1-2 недели. Такие профилактические промывки существенно удлиняют срок эксплуатации системы орошения и экономят ваши деньги. В конце сезона орошения, перед тем как Вы снимите систему с вашего участка, капельные трубки нужно обязатьно промыть. Концевая заглушка позволяет выполнять эту операцию легко и просто, без механических повреждений окончания трубки. Рем коннекторы Ремонтные коннекторы применяются для ремонта трубок капельного орошения при механических повреждениях и в случае, если Вы изменяете конфигурацию или схему орошения и вам нужно соединить отдельные куски трубки в одну линию. Компрессионный коннектор NL251M Предназначен для подключения к блоку фильтрации и автоматики подводящего и распределительных трубопроводов из полиэтиленовой трубы или мягкого пластикового шланга. Диаметр труб или шлангов - 25 мм. (Один дюйм).   Спецификация. Наименование Кол-во Трубка капельная LIN 16-1,6-0.30-0.25(10mil) 1000 м Блок фильтрации 1 шт. Стартконнектор с  краном 50 шт. Концевые заглушки 50 шт. Ремконнектор 10 шт. Компрессионный коннектор NL251M 2 шт. Узел управления поливом. 3 зоны орошения, ручное управление. 1 шт.
Системы орошения КАПЛЯ 1000 всех модификаций поставляются напрямую из Израиля. Доставка осуществляется в любую страну мира. Стоимость доставки определяется действующими на момент доставки тарифами.   ВНИМАНИЕ: Выберите пожалуйста вариант фильтров, который вы хотите использовать для вашей системы орошения. Можно выбрать фильтры с фильтрующим элементом из сетки или дисковые фильтры.  

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
TIF-1000-3M
Drop1000-4m

DROP-1000-4m ​​מוגדר. מערכת השקיה בטפטוף עם שליטה ידנית. תיאור הסחורה. מערכת ההשקיה מצוידת ביחידה להשקיה עבור 4 אזורי השקיה עם בקרה ידנית . ערכת KAPLYA-1000-4M מיועדת לעבודה חיצונית ובחממות. השקיה בטפטוף קיט עם בקרה אוטומטית עבור בתחומים הנעים בין 10 ל -20 AR (1000-2000 מ"ר) שטח מושקה תלוי רוחב ערכת שתילה בין-בשורה.
הערכה מאפשרת לך להשקות ארבעה אזורי השקיה עצמאיים במצב ידני.
הערכה מסופקת כערכה. ניתן להרכיב את המערכת במהירות על ידי חיבור לרשת המים באמצעות צינור גמיש או צינור פלסטיק.
  צינור צנרת של סדרת LIN יחידת סינון יחידת בקרה אוטומטית פיטינגים להתקנת מערכות השקייה צינור השקיה בטפטוף בטפטוף צינור השקיה עם LIN מודל מטפטף מובנה בקוטר של 16 מ"מ, זרימה מים של 1.6 ליטר לשעה עבור כל מרחק טפטפת בין טפטפות 30 ס"מ עובי דופן של 0.25 מ"מ (10 מיליליטר). מאפיינים טכניים של הצינור: דגם: LIN 16-1,6-0.30-0.25 (10mils) לחץ עבודה 0,3-1,5. אורך מרבי של 1 קו, לא יותר מ 90 מטר. חיי השירות - עד 3-5 שנים. כדי להפחית את המשקל של ערכת עבור משלוח בינלאומי על ידי דואר אלקטרוני EMS, אריזה קל עבור סליל עם צינור טפטוף משמש. *** בחוות גדולות כגון צינור משמש לעתים קרובות "חד פעמי", אבל עם טיפול זהיר זה עובד במלואו את המשאב לטווח ארוך לשים את זה. לפעולה יעילה יותר, ערכת התיקון כוללת מחברי תיקון המאפשרים לחבר את חלקי הצינור במקרה של נזק מכני. יחידת סינון. יחידת הסינון עם שטיפה ידנית , שהיא מרכיב חובה במערכת ההשקיה, מנקה את המים ומגינה על המערכת מפני סתימה.
הנוכחות של שני מסננים ואת החיבור המקביל מאפשרת להגדיל את השטח הכולל של אלמנט הסינון כדי לצמצם את אובדן לחץ במסנן ולהגדיל את קצב הזרימה הכולל דרך מערכת הסינון של עד 10 מ"ק לשעה, ושימוש רק בתצורה כזו, יחידת הסינון בקלות עם יחידה לשטוף זמן מינימאלי לסנן מבלי לפרק את המסנן, צמצום הזמן משמעותי עבור מסנני תחזוקה ותמיכה במערכת נקיים. מסננים כלול באריזה עשוי להיות עגול או מסננת - על ידי הלקוח.
אנו משפרים ללא הרף את מערכות ההשקיה שלנו, ויחידת הסינון שתקבל במערך המשלוח עשויה להיות שונה במקצת מזו המוצגת בתמונה, אך הדבר אינו משפיע על הפונקציונליות שלה בכל דרך שהיא.
יחידת הסינון יכולה להיות מחוברת למקור מים באמצעות צינורות פוליאתילן או צינורות פלסטיק גמישים. יחידת הסינון יכולה להיות מחוברת גם למקור המים עם חיבור משורשר. כל החלקים הדרושים מסופקים. התאמות: מחבר ההתחלה. יש צורך לחבר את צינורות השקיה בטפטוף לצינור הראשי. חברות ההזנק מצוידות במנופים, אשר במידת הצורך מאפשרים או משביתים השקיה בקווים נפרדים. כובעים סוף סוף plugs (סוף הקו) משמשים כדי לעצור את הקצה של כל קו השקיה בטפטוף נפרד. מותקן על הקצוות של צינור טפטוף. Remkonnektory מחברי תיקון משמשים לתיקון צינורות השקיה בטפטוף במקרה של נזק מכני ובמקרה שתשנה את התצורה או את ערכת השקיה, ואתה צריך לחבר את חתיכות בודדות של הצינור לשורה אחת. מחבר דחיסה הוא מיועד לחיבור לבלוק הסינון והאוטומציה של צינורות האספקה ​​וההפצה. הקוטר של צינורות או צינורות הוא 25 מ"מ. (סנטימטר אחד). למה לדלוק ולא למשל חתיכת חוט או חוט? אנו ממליצים לשטוף את צינורות הטפטוף לפחות פעם בשבועיים. שטיפה מונעת כזו מרחיבה באופן משמעותי את חיי מערכת ההשקיה וחוסכת את כספך. בתום עונת ההשקיה, לפני שתסיר את המערכת מהאתר שלך, עליך לשטוף את צינורות הטפטופים . המכסה הסופי מאפשר לבצע את הפעולה בקלות ובפשטות, ללא נזק מכני לקצה הצינור. מפרט. שם מספר הצינור הוא טפטוף LIN 16-1,6-0.30-0.25 (10mil) 900 מ ' יחידת סינון 1 מחשב. הפעל את המחבר 50 יח '. כובעים סוף 50 יח '. מחברים 10 יח '. מחבר דחיסה NL251M 1 מחשב. צומת בקרת ההשקיה. 4 אזורי עם שליטה אוטומטית . 1 מחשב.
מערכות ההשקיה DROP 1000 של כל השינויים נשלחות ישירות מישראל. משלוח מתבצע בכל מדינה בעולם. עלות המשלוח נקבעת על פי התעריפים שבתוקף במועד המסירה. שים לב: בחר את אפשרות המסנן שבה ברצונך להשתמש עבור מערכת השקיה. אתה יכול לבחור מסננים עם אלמנט מסנן מן הרשת או מסננים בדיסק.
 

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
DROP-1000-4M
Rain 861

Model 861- Large Wetting DiameterApplications: The product is designed for irrigation of mature trees with large root zone. Product can be used for low precipitation rate and high uniformity overlapping irrigation in greenhouses. Product can be used for upside down irrigation in greenhouses and nurseries in places where a lower angle of throw is required. Applicable for landscape, cooling and frost protection systems.Technical Specifications: Wide range of nozzles to meet all applications 35-160 liters per hour (0.15-0.70 gpm). Nominal Flow rate at 2.0 bar (29 psi). Working pressure maximum range 1-3 bar (14.5-43.5 psi). Optimal working pressure range 1.4-2.2 bar (20-32 psi). Large wetting diameter: 5.5-9.0 m (18-30Ft). Recommended overlapping spacing in wind protected areas:
Upright position up to 6X6 m (20x20Ft). Inverted: Rectangular overlapping up to 5x5 meters (16x16 ft). One row of emitters up to 6.0 m (20 Ft) hot house width. Two rows of emitters up to 12 m (39 Ft) hot house width. 861 series can be supplied as PC (pressure compensated) emitter. 861 wetting diameter at 2.0 bars (29PSI) Nozzle Diameter NozzleColor FlowRate 861 mm inch   lph gpm m Ft 0.8 0.035   35 0.15 5.5 18 0.9 0.039   40 0.18 5.5 18 1.0 0.043   50 0.22 6.3 21 1.1 0.047   60 0.26 6.9 23 1.2 0.050   70 0.31 7.0 23 1.3 0.055   90 0.39 7.0 23 1.4 0.058   105 0.46 7.5 25 1.5 0.066   120 0.53 8.1 27 1.7 0.070   140 0.62 8.5 28 1.8 0.071   160 0.70 9.0 30 Комплект орошения рассчитан на работу со спринклерами с расходом воды 40 литров в час. Ниже приведена схема размещения спринклеров.  № Component It. 1 NLT25 T 25 мм 6 2 NLE25 angle 25 мм 2 3 NLP25 end 25 мм 8 4 N1 nipel 1'' 3 5 NL251M connect 25*1''M 1 6 NLT251M T 25*1''*25 1 7 STF1 T 1''F*1''F*1''F 2 8 NLE1M angle 1''М 5 9 VMF34 valve 3/4'' 2 10 861, 40 l/h sprincler 100 11 WEDG-35 stand 35 см 100 12 4/7-060CC tape ПЭ 30 cm 100 14 PLUG 100 16 NL25 connector 4 17 SF1P120L filter 2 18 SBV1FT valve 1''F*1''F 3 19 G75-C-1W Controller 1'' 1 20 Toll 2   SET Specification:
Photo above right - sprinkler installation for PE pipe and flexible hose. Right photo below - a set of tools.

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
SET-Rain861
Набор "Туман в теплице"

Набор "Туман в теплице" предназначен для оборудования теплицы площадью до 90 м2 туманообразующими спринклерами. 
Этот набор позволяет поддерживать в теплице оптимальный микроклимат (температуру и влажность) при выращивании различных сельскохозяйственных культур, выращивании рассады, выращивании саженцев методом зелёного черенкования.Комплектация набора.Фильтр дисковый 3/4 дюйма, 55 мкр - 1 шт.
Контроллер G75-C-W-1/2 дюйма - 1 шт.
Кран шаровый 3/4 дюйма - 1 шт.
Адаптор 1/2РН х 16 - 1 шт.
Уголок с накидной гайкой 3/4РВ х 16 - 1 шт.
Адаптор 3/4РВ х 1/2РН - 1 шт.
Плунжер-М - 50 шт.
Клапан антидренажный - 50 шт.
Спринклер TAV 6Л/Ч - 50 шт. 

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
GG14
מערכת ממטרת FL1600sp

כפי עובד איברים להשקיה, ממטרות המשמש נפח נמוך (ספרינקלרים) מים, ריסוס בקוטר של 6 מטרים. ממטרות הם רכובים על דוכני 35cm גבוהים. ומצורפת צינור מים או צינור בעל קוטר פנימי של 25 מ"מ. ממטרות מותקנות צינור מעד להציב במרחק של 4 מטרים זה מזה במרחק של 4 מטרים לאורך הצינור. מערכת סך כולל 100 ממטרות דגם 861. על פי 12 ו 13 יחידות. על הקו.מערכת ממטרת השקיה להשקיה נועדה להתוות בשטח כולל של ר 1600. מטרים. (1,6 דונם). המערכת מיועדת לשימוש במצב אינטנסיבי באמצעות מקור מים תעשייתי. כדי להשיג טיהור מים באיכות נמוכה, מערכת הסינון משתמשת איכות מים ירודה טכנית מיותר, המהווים מסנן קואקסיאלי עבור מים בתהליך הטיהור למטרות חקלאיות. התצורה מאפשרת לחסום רצף ההסתננות שני מסנני כביסה, מבלי לפרק את מערכת סינון פלט מערכת ההשקיה על מניעה.מערכת השקיה כוללת בקר השקיה, כל אבזרים ואבזרים הכרחיים, כמו גם ככלי התקנת מערכת.הרכבה בתרשים:מערכת השקיה מורכבת יחידת השדה, כולל מסננים, שסתום, האביזרים, לבין בקר ישירות מתזים עצמם ואת הצינור (צינורות לא מסופקים).מים ממקור המים מסופקים ליחידת השדה (B) דרך צינור או צינור גמיש בקוטר של 25 מ"מ. (ד).
ביחידה סינון מים המיוצרים על השדה חלק infeed שלה מפלסטיק שלחין או צינורות פלסטיק רך 25 מ"מ צינור בקוטר. (E).צינורות הם רכובים באמצעות אבזרים. כפי אביזרי דחיסה ואביזרים המשמשים 25mm צינורות. פינות דחיסה זו (2), עיקולים (1), כובעי הסוף (3) ו remkonnektory אשר מיושמים כמו צינורות מחברים דרושים.ממטרות (M) רכובות תחת מטר 4x4 הערכה, באופן כושל. הממטרה היא רכובה על מתל פלסטיק מחובר הצינור דרך בוכנה. החורים נעשים על כלים מיוחדים הבוכנה מסופק פירסינג חורים. צינורות פוליאתילן קשיחים המשמש בקוטר אונייה של 4 מ"מ.
יחידת שדה מותקנת באמצעות פיטינגים עם אגוז איגוד. מחברים ניתנים עם גומיות לאיטום ואינו דורש יישום של גלגול או איטום. התרכובות מיועדות הרכבה / פירוק מרובה. בתמונה לעיל - הרכבת בלוק שדה מפורק. המספור מתאים המספור של חלקים במפרט.כל אבזרי חתומות ואינם דורשים הרכבה נוספת כאשר איטום חומרים (הפל ', גרירה, דבקים וכדומה)מפרט: מספר שם רוזן 1 NLT25 טי 25 מ"מ 6 2 NLE25 אזור 25 מ"מ 2 3 NLP25 כובע 25 מ"מ 8 4 N1 פין 1 '' 3 5 מתאם NL251M 25 * 1''M 1 6 NLT251M טי 25 * 1 '' * 25 1 7 STF1 1''F טי * 1''F * 1''F 2 8 1''M בפינה NLE1M 5 9 VMF34 ברז 3/4 '' 2 10 861, 40 l / h, הממטרה 100 11 WEDG-35 35 ס"מ קדמי 100 12 4 / 7-060CC ס"מ צינור 30 PE עם שני אביזרי 100 14 תקע תקע 100 16 NL25 remkonnektor 4 17 רשת סינון SF1P120L 1 "עם אגוזים כובע 2 18 שסתום הכדור SBV1FT עם אגוז איחוד 1''F * 1''F 3 19 G75-C-1W בקר 1 '' 1 20 אֶגרוֹפָן 1 התקנת ממטרה על צינורסט של כלים

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
FL1600sp
מתקן לגידול ביתי Golda

מערכת גידול קומפקטית ומלאה הכוללת את כל הציוד הדרוש:
- מערכת השקיה בטפטוף אוניברסלית מובנית המבטיחה השקיה אחידה של כל הצמחים;
- פילטר עדין להבטחת תנאי ההפעלה של הציוד וביצועיו לטווח הארוך;
- משאבת מינון לתוספת פרופורציונלית של דשנים, המספקת דשנים לאזור השורש של הצמחים במצב קבוע;
- מערכת ניקוז;
- מערכת בקרת השקיה אוטומטית במצב מוגדר באופן עצמאי, הבקר מוגדר באמצעות יישום סלולרי. המתקן מסופק ללא הרכבה ומיועדת להרכבה עצמית.
מיוצר בשני גדלים סטנדרטיים -
אורך 1 מ '(עבור 35 צמחים)
ואורכו 2 מ' (עבור 70 צמחים) מפרטים:
דרוש חיבור לאספקת המים עם לחץ מים מינימלי בכניסת המערכת של 0.9 אטמ .אין צורך באספקת חשמל

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
1GOLDA1.0
מתקן לגידול ביתי,  Golda-mini

מערכת גידול קומפקטית ומלאה הכוללת את כל הציוד הדרוש:
- מערכת השקיה בטפטוף אוניברסלית מובנית המבטיחה השקיה אחידה של כל הצמחים;
- פילטר עדין להבטחת תנאי ההפעלה של הציוד וביצועיו לטווח הארוך;
- משאבת מינון לתוספת פרופורציונלית של דשנים, המספקת דשנים לאזור השורש של הצמחים במצב קבוע;
- מערכת ניקוז;
- מערכת בקרת השקיה אוטומטית במצב מוגדר באופן עצמאי, הבקר מוגדר באמצעות יישום סלולרי. סקיצות העיצוב כלולות בערכה, המאפשרת ללקוח לבחור באופן עצמאי את החומר ולהפוך את המבנה באופן עצמאי בהתאם לדרישותיו לגובה, אורך ורוחב.

מפרטים:
דרוש חיבור לאספקת המים עם לחץ מים מינימלי בכניסת המערכת של 0.9 אטמ .אין צורך באספקת חשמל

היצרן
AgroSheriff Ltd.
דגם
2GOLDA2.0
מציג 1 עד 19 (מתוך 19 מוצרים)

שפות
Russian English Bulgarian Hebrew
יצרן

כרגע אין סקירות מוצר

מטבעות
מחברים