Warning: Use of undefined constant MODULE_BOXES_RECAPTCHA_TITLE - assumed 'MODULE_BOXES_RECAPTCHA_TITLE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/agrosher/public_html/agroshop/includes/modules/boxes/bm_recaptcha.php on line 25

Warning: Use of undefined constant MODULE_BOXES_RECAPTCHA_DESCRIPTION - assumed 'MODULE_BOXES_RECAPTCHA_DESCRIPTION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/agrosher/public_html/agroshop/includes/modules/boxes/bm_recaptcha.php on line 26
Торови единици

Торови единици

Оборудване за дозирано снабдяване с торове в кореновата зона на растенията с поливни води за производство Agrosheriff Ltd. Оптималното решение за точни приложения на торове за хранене на растенията. Приложение: открита земя, оранжерии (хидропоника и на земята). Широк диапазон на производителност - от 20 литра на час до 125 кубически метра на час. Наторява се от няколко растения до няколко хектара.

Оборудване за дозиране на торове в кореновата зона на растенията с напоителна вода.
FertyMega-1FOG-PVC

Fertigator FertyMega-1FOG-PVC Блок фертигация FertyMega-1FOG-PVC за отмерена добавянето на пропорционално комплекс торове, микроелементи, стимуланти, наркотици химична и биологична защита на растенията се напръскват с вода чрез пръскачки Fogger, и в оранжерии за листно приложение растенията и повърхността на обработката на лист тези препарати напръскват водата и на системи за замъгляване ,
FertyMega-1FOG-PVC осигурява оптимални параметри за доставянето на торове с напоителна вода при отглеждане на растения на хидропоника и почвата.
Максималната производителност е 5.0 кубически метра вода на час. С помощта на това устройство растенията могат да се отглеждат на площ до 30 декара.   Комплект части за FertyMega-1FOG-PVC Особености: име параметър Максимален капацитет: (максимален воден поток) 5,0 m³ / h Минимална производителност: (минимален воден поток) 50 литра / час Минимално работно налягане2 ,5 бара Максимално работно налягане 4,5 бар Работна температура от + 5ºС до + 60ºС Моля, обърнете внимание! Работата на системата се допуска само при положителни температури. Намаляването на температурата под 0 ° C може да доведе до размразяване и повреда на системата. Фертигационният модул е ​​комплектован и е проектиран за лесен и лесен монтаж.
Всички части са изработени от висококачествена PVC пластмаса с защита от UVA, което ви позволява да инсталирате оборудване на открито без допълнително покритие. Предимството на тази фертигационна единица е възможността за отделно добавяне на два вида торове или тор + киселина.

Пред блока за фертигация се монтира блок филтри, за да се предотврати запушването на помпата, да се намали износването на механичните части и да се удължи живота на системата.
При излизане от фертигационния модул се инсталира и филтърен агрегат за окончателно пречистване на фина вода с добавени торове. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо е да се наблюдава наличието на разтвор на торове в резервоари с матерна течност, т.е. работата на дозиращата помпа "празен ход" може да доведе до повишено износване или изхода на дозиращата помпа. Съдържание на пакета: име Брой на MixRite 5  1 бр Филтърна мрежа (по избор) 1 бр Блок от ултра-фини филтърни филтърни дискове 55 микрона 1 бр Закачане на ленти на базата на  PVC фитинги и фитинги 1 комплект Резервни части и аксесоари (Комплект за ремонт) 1 комплект   Тръби за доставка на торове и резервни части за FertyMega-1FOG-PVC   Фин филтър за 55 микрона за FertyMega-1FOG-PVC Феригаторите на  всички модификации се доставят директно от Израел. Доставката се извършва във всяка страна по света. Разходите за доставка се определят от тарифите, които са в сила по време на доставката. Фирма "Агрошериф" ООД непрекъснато усъвършенства продуктите си, за да подобри техните технически характеристики, оперативност и функционалност, като в тази връзка компанията си запазва правото да промени незначително конфигурацията на свързването на конкретен Fertigator.

Производител
AgroSheriff Ltd.
Модел
FertyMega-1FOG-PVC
FertyNorm-2S-PVC-CT

FertiNorm Compact-2S-PVC-CT Фертигационна единица
FertiNorm Compact-2S-PVC-CT фертигиращо устройство е предназначено за пропорционално дозирано добавяне на торове и киселини към вода за напояване в оранжерии с малък и среден размер, на малки площи с открита почва. FertiNorm Compact-2S-PVC-CT ви позволява да осигурите минимални изисквания за растения в хидропониката.   Спецификации: Име Параметър Производителност (консумация на вода) 50 - 2500 л/час Максимално налягане 6 атм Оптимално работно налягане 2 - 4,5 атм Допустима температура на водата от +2ºС  до +30ºС Допустима температура на въздуха от +5ºС  до +50ºС Внимание!
Работата на системата е допустима само при положителни температури. Падането на температурата под 0 ° C може да доведе до размразяване и отказ на системата. Устройството за фертигация се доставя в комплект с лента, която ви позволява лесно и бързо да го свържете към водоизточника и напоителната система, използвайки резбови връзки. Всички части на лентата са изработени от полипропилен със защита срещу UVA, което ви позволява да инсталирате оборудване дори на открито без допълнително покритие от слънчевите лъчи. Предимството на този блок за фертигация е възможността за отделно добавяне на два вида тор или тор + киселина. Филтърна единица е монтирана пред устройството за фертигация, за да се предотврати запушването на помпата, да се намали износването на механичните части и да се удължи живота на системата. На изхода на устройството за фертигация се инсталира и филтърно устройство за окончателно фино пречистване на вода с добавени торове. ВНИМАНИЕ! Необходимо е да се следи наличието на разтвор на тор в резервоари с матов разтвор, тъй като работата на дозиращата помпа "празен ход" може да доведе до повишено износване или повреда на дозиращата помпа. Пакетът включва:   Име Броене MixRite 2,5 за тор 1 бр MixRite 2,5 байпас за киселинен или втори вид тор
Филтрираща единична мрежа
Филтрираща единица диск 1 бр
1 бр
1 бр Колектор на база полипропиленови фитинги 1 комплект   Блокове за подхранване Ferti всички модификации се доставят директно от Израел. Доставката се извършва до всяка страна по света. Цената на доставката се определя от приложимите цени към момента на доставката.

Агрошериф ООД постоянно подобряване на продуктите си с цел подобряване на техническите им характеристики, производителност и функционалност, във връзка с които фирмата си запазва правото да прави незначителни промени в конфигурацията на пакета

Производител
AgroSheriff Ltd.
Модел
FertyNorm-2S-COMPACT
FertyNorm-2S-PVC-CT

Блок фертигации ФертиНорм Компакт-2S-PVC-CTБлок фертигации ФертиНорм Компакт-2S-PVC-CT предназначен для пропорционально-дозированного добавления удобрений и кислоты в поливную воду в теплицах малого и среднего размера,  на небольших участках открытого грунта.
ФертиНорм Компакт-2S-PVC-CT  позволяет обеспечить минимальные требования при выращивании растений на гидропонике.  Технические характеристики:НаименованиеПараметрМаксимальная производительность: (максимальный расход воды) 2,5 м³/ часМинимальная производительность: (минимальный расход воды) 30 литров/ часМинимальное рабочее давление 0,5 атм Максимальное рабочее давление4,0 атм Рабочая температураот +5ºС  до +60ºСВнимание! Эксплуатация системы допустима исключительно при положительных температурах. Падение температуры ниже 0ºС может привести к размораживанию и выходу системы из строя.Блок фертигации поставляется в комплекте с обвязкой, что позволяет легко и быстро подключить его к источнику воды и системе орошения с помощью резьбовых соединений.
Краны, входящие в комплект обвязки , предназначены для переключения режимов работы блока фертигации: полив чистой водой и полив с добавлением удобрений.
Все детали обвязки выполнены из полипропилена с защитой от UVA, что позволяет устанавливать оборудование даже на открытом воздухе без дополнительного укрытия от солнечных лучей.
Преимуществом данного блока фертигации является возможность раздельного добавления двух видов удобрений или удобрения + кислоты.

Перед блоком фертигации установлен блок фильтров для предотвращения засорения насоса, уменьшения износа механических деталей и продления срока эксплуатации системы.
На выходе из блока фертигации также установлен блок фильтров для финальной тонкой очистки воды с добавленными удобрениями. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за наличием раствора удобрений в ёмкостях с маточным раствором, т.к. работа насоса-дозатора «вхолостую» может привести к повышенному износу или выходу насоса-дозатора из строя.В комплект поставки входит:Комплектация:НаименованиеКол-воMixRite 2,5 для удобрений1 штMixRite 2,5 bypass для кислоты или второго вида удобрений
Блок фильтрации сетчатый
Блок фильтрации дисковый 1 шт
1 шт
1 штОбвязка на базе полипропиленовой арматуры и фитингов 1 комплект Блоки фертигации Ферти всех модификаций, поставляются напрямую из Израиля. Доставка осуществляется в любую страну мира. Стоимость доставки определяется действующими на момент доставки тарифами.Компания Agrosheriff ltd. постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки.

Производител
AgroSheriff Ltd.
Модел
FertyNorm-3S-COMPACT
FertyNorm-3P-PVC

Fertigator FertyNorm-3P-PVC Блок фертигация FertyNorm-3P-PVC  за пропорционално отмерена добавяне на торове и киселина във вода за напояване в парници и среден размер на терена.
FertyNorm-3P-PVC   осигурява оптимални параметри за доставката на торове с напоителна вода при отглеждане на растения на хидропоника и почвата. 
Максималната производителност е 7,5 кубични метра вода на час. С това устройство можете да напоявате и наторявате до 6 хектара.   Комплект части за FertyNorm-3P-PVC Особености: име параметър Максимален капацитет: (максимален воден поток) 7,5 m³ / h Минимална производителност: (минимален воден поток) 90 литра / час Минимално работно налягане 1,5 бара Максимално работно налягане 4,5 бар Работна температура от + 5ºС до + 60ºС Моля, обърнете внимание! Работата на системата се допуска само при положителни температури. Намаляването на температурата под 0 ° C може да доведе до размразяване и повреда на системата. Фертигационният модул е ​​комплектован и е проектиран за лесен и лесен монтаж.
Всички части са изработени от висококачествена PVC пластмаса с защита от UVA, което ви позволява да инсталирате оборудване на открито без допълнително покритие. Предимството на тази фертигационна единица е възможността за отделно добавяне на два вида торове или тор + киселина.

Пред блока за фертигация се монтира блок филтри, за да се предотврати запушването на помпата, да се намали износването на механичните части и да се удължи живота на системата.
При излизане от фертигационния модул се инсталира и филтърен агрегат за окончателно пречистване на фина вода с добавени торове. 

ВНИМАНИЕ!Необходимо е да се наблюдава наличието на разтвор на торове в резервоари с матерна течност, т.е. работата на дозиращата помпа "празен ход" може да доведе до повишено износване или изхода на дозиращата помпа. Съдържание на пакета: име Брой на MixRite 2.5 за торове 2 бр. MixRite 2.5 байпас за киселинен или втори тип тор 1 бр Филтърна мрежа (по избор) 1 бр Диск филтър  (по избор) 1 бр Закачане на ленти на базата на  PVC фитинги и фитинги 1 комплект Резервни части и аксесоари (Комплект за ремонт) 1 комплект   Тръби за доставка на торове и резервни части за FertyPar-7.5AS Ferttor. Феригаторите на  всички модификации се доставят директно от Израел. Доставката се извършва във всяка страна по света. Разходите за доставка се определят от тарифите, които са в сила по време на доставката. Фирма "Агрошериф" ООД непрекъснато усъвършенства продуктите си, за да подобри техните технически характеристики, оперативност и функционалност, като в тази връзка компанията си запазва правото да промени незначително конфигурацията на свързването на конкретен Fertigator.

Производител
AgroSheriff Ltd.
Модел
FertyNorm-3P-PVC
FertyNorm-3S+1-PVC-2F-MAN

Node фертигация FertiNorm-3S + 1-PVC-2F-MAN Пълен Функция възел фертигация FertiNorm-3S + 1-PVC-2F-MAN е пропорционална на отмерена добавянето на торове в вода за напояване в парници малки и средни малък обем за хидропоника.
Node оборудвана с цедилки блокове на входа и на изхода диска на устройството, което позволява предварително и окончателно фино филтриране на входящата вода и изход на хранителния разтвор.Ръчен режим на превключване "фертигация" и "промиване на режима на чиста вода за напояване" наОсобености: име параметър Максимална производителност (максимален дебит)   2.5 m³ / час Минимален капацитет (минимална скорост на потока)   30 литра / час Минимално работно налягане 1.5 атм   Максимално работно налягане 6.0 атм работна температура от + 5 ° С до + 60 ° С Внимание! Експлоатация на системата е позволено само при положителни температури. Падащи температура под 0 ° С може да доведе до повреда размразяване и система.
Торене единица е пълен с чембероване, което позволява да го сглоби бързо и лесно, и да се свържете към системата за водоснабдяване и напояване използване резбовани връзки.
Кранове включени в свързващ комплект, предназначен за превключване на режима на работа фертигация единица: поливане и напояване на чиста вода с добавка на тор.
Всички елементи са изработени от полипропилен чембероваъчната със защита срещу UVA, което позволява монтаж дори на открито без никакво допълнително подслон от слънцето.
Предимството на това устройство е възможността да се разделят фертигация добавяне на два вида киселина до тор + система за капково напояване и листни растителни микроелементи ssprinklernogo през системата за напояване.

За да се предотврати запушване на помпи за да се намали износването на механични части и удължават живота на системата  преди монтирани блок фертигация единица екрани, и на изхода на фертигация единица за крайно фина пречистване на вода с добавка на тор с две дискови филтри блок - един блок на системата за капково напояване със степен на пречистване на 120 микрона и единица за дъждуване система с чистота от 55 микрона. ВНИМАНИЕ! Необходимо е да се следи за наличието на торовия разтвор в контейнерите с матерната луга, като дозираща помпа работа "бездейства" може да доведе до по-бързо износване или повреда на дозираща помпа от системата. Пакетът включва: Опции: име броене MixRite 2,5 тор 3 броя MixRite 2,5 байпас киселина
филтър входен блок (меша)
филтър изходно устройство (диск)   1 бр
1 бр
2 бр Пристягане на базата на PVC клапани и фитинги 1 комплект Фирма Agrosheriff Ltd. постоянно подобряване на своите продукти с цел подобряване на тяхната ефективност, ефикасност и функционалност, и по тази причина компанията си запазва правото да незначителни промени в конфигурацията на свързване.Блокове за торене Ана всички версии се доставят директно от Израел. Доставено на всяка страна в света. Цена за доставка се определя от силата в момента на цени за доставка.Фирма Agrosheriff Ltd. постоянно подобряване на своите продукти с цел подобряване на тяхната ефективност, ефикасност и функционалност, и по тази причина компанията си запазва правото да незначителни промени в конфигурацията на свързване.

Производител
AgroSheriff Ltd.
Модел
FertyNorm-3S+1-PVC-2F-MAN
FertyNorm-Compact AR 2S-PVC-CT

FertiNorm Compact-2S-PVC-CT Фертигационна единица.
FertiNorm Compact-2S-PVC-CT фертигиращо устройство е предназначено за пропорционално дозиране на торове и киселини към вода за напояване в оранжерии с малък и среден размер, на малки открити терени.
FertiNorm Compact-2S-PVC-CT позволява минимални изисквания при отглеждане на растения в хидропониката.   Технически спецификации: Име Параметър Производителност (консумация на вода) 50 - 2500 л/час Максимално налягане 6 атм Оптимално работно налягане 2 - 4,5 атм Допустима температура на водата от +2ºС  до +30ºС Допустима температура на въздуха  от +5ºС  до +50ºС   Внимание! Работата на системата е допустима само при положителни температури. Падането на температурата под 0 ° C може да доведе до размразяване и отказ на системата. Устройството за фертигация е снабдено с лента, която ви позволява лесно и бързо да го свържете към водоизточника и напоителната система с резбови връзки. Кранчетата, включени в комплекта за лентово свързване, са предназначени за превключване между режимите на работа на уредите за фертигация: поливане с чиста вода и поливане с добавяне на торове. Всички части на лентата са изработени от полипропилен със защита срещу UVA, което ви позволява да инсталирате оборудване дори на открито без допълнително покритие от слънчевите лъчи. Предимството на този блок за фертигация е възможността за отделно добавяне на два вида тор или тор + киселина. Филтърна единица е монтирана пред устройството за фертигация, за да се предотврати запушването на помпата, да се намали износването на механичните части и да се удължи живота на системата. На изхода на устройството за фертигация се инсталира и филтърно устройство за окончателно фино пречистване на вода с добавени торове.
ВНИМАНИЕ! Необходимо е да се следи наличието на разтвор на тор в резервоари с матов разтвор, тъй като работата на дозиращата помпа "празен ход" може да доведе до повишено износване или повреда на дозиращата помпа. Пакетът включва:   Име Броене MixRite 2,5 за тор 1 бр. MixRite 2,5 bypass за кисели или втори вид тор
Устройство за филтриране на мрежа
Устройство за филтриране на дискове 1 бр.
1 бр.
1 бр. Колектор на база полипропиленови фитинги 1 комплект   Блокове за подхранване Ferti всички модификации се доставят директно от Израел. Доставката се извършва до всяка страна по света. Разходите по доставката се определят от тарифите, които са в сила към момента на доставката.

Agrosheriff ltd. постоянно подобряване на продуктите си с цел подобряване на техническите им характеристики, производителност и функционалност, във връзка с които фирмата си запазва правото да прави незначителни промени в конфигурацията на пакета.

Производител
AgroSheriff Ltd.
Модел
FertyNorm AR-2S-COMPACT AR
ФертиНорм-1S-PP

Блок фертигации ФертиНорм-1S-PP Блок фертигации ФертиНорм-1S-PP предназначен для пропорционально-дозированного добавления удобрений в поливную воду в теплицах малого и среднего размера,  на небольших участках открытого грунта, а также  позволяет обеспечить минимальные требования при выращивании растений на гидропонике. Технические характеристики: Наименование Параметр Максимальная производительность: (максимальный расход воды)  2,5 м³/ час Минимальная производительность: (минимальный расход воды)  30 литров/ час Минимальное рабочее давление  0,5 атм  Максимальное рабочее давление 4,0 атм Рабочая температура от +5ºС  до +60ºС Внимание! Эксплуатация системы допустима исключительно при положительных температурах. Падение температуры ниже 0ºС может привести к размораживанию и выходу системы из строя. Блок фертигации поставляется в комплекте с обвязкой, что позволяет легко и быстро подключить его к источнику воды и системе орошения с помощью резьбовых соединений.
Краны, входящие в комплект обвязки , предназначены для переключения режимов работы блока фертигации: полив чистой водой и полив с добавлением удобрений.
Все детали обвязки выполнены из полипропилена с защитой от UVA, что позволяет устанавливать оборудование даже на открытом воздухе без дополнительного укрытия от солнечных лучей.
Преимуществом данного блока фертигации является возможность раздельного добавления двух видов удобрений или удобрения + кислоты.

Рекомендуется: перед блоком фертигации установить фильтр для предотвращения засорения насоса, уменьшения износа механических деталей и продления срока эксплуатации системы.
Также рекомендуется установка фильтра на выходе из блока фертигации для финальной тонкой очистки воды с добавленными удобрениями. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за наличием раствора удобрений в ёмкостях с маточным раствором, т.к. работа насоса-дозатора «вхолостую» может привести к повышенному износу или выходу насоса-дозатора из строя. В комплект поставки входит: Комплектация: Наименование Кол-во MixRite 2,5 для удобрений 1 шт     Обвязка на базе полипропиленовой арматуры и фитингов  1 комплект Компания Jerusalem Hi постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки. Блоки фертигации Ферти всех модификаций, поставляются напрямую из Израиля. Доставка осуществляется в любую страну мира. Стоимость доставки определяется действующими на момент доставки тарифами. Компания Jerusalem Hi постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки.  

Производител
AgroSheriff Ltd.
Модел
FertyNorm-1S
ФертиНорм-2P-PP

Блок фертигации ФертиНорм-2P-PPБлок фертигации ФертиНорм-2P-PP предназначен для пропорционально-дозированного добавления удобрений в поливную воду в теплицах малого и среднего размера,  на небольших участках открытого грунта.Технические характеристики:НаименованиеПараметрМаксимальная производительность: (максимальный расход воды) 5.0 м³/ часМинимальная производительность: (минимальный расход воды) 60 литров/ часМинимальное рабочее давление 0,5 атм Максимальное рабочее давление6,0 атмРабочая температураот +5ºС  до +60ºСВнимание! Эксплуатация системы допустима исключительно при положительных температурах. Падение температуры ниже 0ºС может привести к размораживанию и выходу системы из строя.Блок фертигации поставляется в комплекте с обвязкой, что позволяет легко и быстро подключить его к источнику воды и системе орошения с помощью резьбовых соединений.
Краны, входящие в комплект обвязки , предназначены для переключения режимов работы блока фертигации: полив чистой водой и полив с добавлением удобрений.
Все детали обвязки выполнены из полипропилена с защитой от UVA, что позволяет устанавливать оборудование даже на открытом воздухе без дополнительного укрытия от солнечных лучей.
Преимуществом данного блока фертигации является возможность раздельного добавления двух видов удобрений или удобрения + кислоты.

Рекомендуется: перед блоком фертигации установить фильтр для предотвращения засорения насоса, уменьшения износа механических деталей и продления срока эксплуатации системы.
Также рекомендуется установка фильтра на выходе из блока фертигации для финальной тонкой очистки воды с добавленными удобрениями. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за наличием раствора удобрений в ёмкостях с маточным раствором, т.к. работа насоса-дозатора «вхолостую» может привести к повышенному износу или выходу насоса-дозатора из строя.В комплект поставки входит:Комплектация:НаименованиеКол-воMixRite 2,5 для удобрений1 штMixRite 2,5  второго вида удобрений или для кислоты (для выбора соответствующей модели пожалуйста заполните графу "Доступные изменения" 1 штОбвязка на базе полипропиленовой арматуры и фитингов 1 комплектКомпания Jerusalem Hi постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки.Блоки фертигации Ферти всех модификаций, поставляются напрямую из Израиля. Доставка осуществляется в любую страну мира. Стоимость доставки определяется действующими на момент доставки тарифами.Компания Jerusalem Hi постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки. 

Производител
AgroSheriff Ltd.
Модел
FertyNorm-2P-PP
ФертиНорм-2PV-PP

Блок фертигации ФертиНорм-2PV-PP Блок фертигации ФертиНорм-2PV-PP предназначен для пропорционально-дозированного добавления удобрений в поливную воду в теплицах малого и среднего размера,  на  участках открытого грунта среднего размера.Технические характеристики: Наименование Параметр Максимальная производительность: (максимальный расход воды)  5.0 м³/ час Минимальная производительность: (минимальный расход воды)  60 литров/ час Минимальное рабочее давление 0,5 атм  Максимальное рабочее давление 6,0 атм Рабочая температура от +5ºС  до +60ºС Внимание! Эксплуатация системы допустима исключительно при положительных температурах. Падение температуры ниже 0ºС может привести к размораживанию и выходу системы из строя.Блок фертигации поставляется в комплекте с обвязкой, что позволяет легко и быстро подключить его к источнику воды и системе орошения с помощью резьбовых соединений.
Краны, входящие в комплект обвязки , предназначены для переключения режимов работы блока фертигации: полив с удобрениями  промывочный полив чистой водой.
Все детали обвязки выполнены из полипропилена с защитой от UVA, что позволяет устанавливать оборудование и на открытом воздухе без дополнительного укрытия от солнечных лучей.
Преимуществом данного блока фертигации является возможность раздельного добавления двух видов удобрений или удобрения и кислоты.

Рекомендуется: перед блоком фертигации установить фильтр для предотвращения засорения насоса, уменьшения износа механических деталей и продления срока эксплуатации системы.
Также рекомендуется установка фильтра на выходе из блока фертигации для финальной тонкой очистки воды с добавленными удобрениями. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за наличием раствора удобрений в ёмкостях с маточным раствором, т.к. работа насоса-дозатора «вхолостую» может привести к повышенному износу или выходу насоса-дозатора из строя.В комплект поставки входит: Наименование Кол-во MixRite 2,5 для удобрений 1 шт MixRite 2,5  второго вида удобрений или для кислоты (для выбора соответствующей модели пожалуйста заполните графу "Доступные изменения" 1 шт Обвязка на базе полипропиленовой арматуры и фитингов  1 комплект Компания Agrosheriff Ltd. постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки.Блоки фертигации Ферти всех модификаций, поставляются напрямую из Израиля. Доставка осуществляется в любую страну мира. Стоимость доставки определяется действующими на момент доставки тарифами.Компания Agrosheriff Ltd. постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки. 

Производител
AgroSheriff Ltd.
Модел
FertyNorm-2PV-PP
ФертиНорм-2S-PP

Блок фертигации ФертиНорм-2S-PPБлок фертигации ФертиНорм-2S-PP предназначен для пропорционально-дозированного добавления удобрений в поливную воду в теплицах малого и среднего размера,  на небольших участках открытого грунта, а также  позволяет обеспечить минимальные требования при выращивании растений на гидропонике.Технические характеристики:НаименованиеПараметрМаксимальная производительность: (максимальный расход воды) 2,5 м³/ часМинимальная производительность: (минимальный расход воды) 30 литров/ часМинимальное рабочее давление 0,5 атм Максимальное рабочее давление4,0 атмРабочая температураот +5ºС  до +60ºСВнимание! Эксплуатация системы допустима исключительно при положительных температурах. Падение температуры ниже 0ºС может привести к размораживанию и выходу системы из строя.Блок фертигации поставляется в комплекте с обвязкой, что позволяет легко и быстро подключить его к источнику воды и системе орошения с помощью резьбовых соединений.
Краны, входящие в комплект обвязки , предназначены для переключения режимов работы блока фертигации: полив чистой водой и полив с добавлением удобрений.
Все детали обвязки выполнены из полипропилена с защитой от UVA, что позволяет устанавливать оборудование даже на открытом воздухе без дополнительного укрытия от солнечных лучей.
Преимуществом данного блока фертигации является возможность раздельного добавления двух видов удобрений или удобрения + кислоты.

Рекомендуется: перед блоком фертигации установить фильтр для предотвращения засорения насоса, уменьшения износа механических деталей и продления срока эксплуатации системы.
Также рекомендуется установка фильтра на выходе из блока фертигации для финальной тонкой очистки воды с добавленными удобрениями. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за наличием раствора удобрений в ёмкостях с маточным раствором, т.к. работа насоса-дозатора «вхолостую» может привести к повышенному износу или выходу насоса-дозатора из строя.В комплект поставки входит:Комплектация:НаименованиеКол-воMixRite 2,5 для удобрений1 штMixRite 2,5 bypass для кислоты или второго вида удобрений 1 штОбвязка на базе полипропиленовой арматуры и фитингов 1 комплектКомпания Jerusalem Hi постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки.Блоки фертигации Ферти всех модификаций, поставляются напрямую из Израиля. Доставка осуществляется в любую страну мира. Стоимость доставки определяется действующими на момент доставки тарифами.Компания Jerusalem Hi постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки. 

Производител
AgroSheriff Ltd.
Модел
FertyNorm-2S-PP
ФертиНорм-2S-PVC

Блок фертигации ФертиНорм-2S-PVCБлок фертигации ФертиНорм-2S-PVC предназначен для пропорционально-дозированного добавления удобрений и кислоты в поливную воду в теплицах малого и среднего размера,  на небольших участках открытого грунта.
ФертиНорм-2S-PVC  позволяет обеспечить минимальные требования при выращивании растений на гидропонике. Технические характеристики:Максимальная производительность: (максимальный расход воды): = 2,5 м³/ часМинимальная производительность: (минимальный расход воды): = 30 литров/ часМинимальное рабочее давление: = 0,5 атмМаксимальное рабочее давление: = 4,0 атмРабочая температура: = от +5ºС  до +60ºС

Внимание! Эксплуатация системы допустима исключительно при положительных температурах. Падение температуры ниже 0ºС может привести к размораживанию и выходу системы из строя.Блок фертигации поставляется в комплекте с обвязкой, что позволяет легко и быстро подключить его к источнику воды и системе орошения с помощью резьбовых соединений.
Краны, входящие в комплект обвязки , предназначены для переключения режимов работы блока фертигации: полив чистой водой и полив с добавлением удобрений.
Все детали обвязки выполнены из полипропилена с защитой от UVA, что позволяет устанавливать оборудование даже на открытом воздухе без дополнительного укрытия от солнечных лучей.
Преимуществом данного блока фертигации является возможность раздельного добавления двух видов удобрений или удобрения + кислоты.

Рекомендуется: перед блоком фертигации установить фильтр для предотвращения засорения насоса, уменьшения износа механических деталей и продления срока эксплуатации системы.
Также рекомендуется установка фильтра на выходе из блока фертигации для финальной тонкой очистки воды с добавленными удобрениями. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за наличием раствора удобрений в ёмкостях с маточным раствором, т.к. работа насоса-дозатора «вхолостую» может привести к повышенному износу или выходу насоса-дозатора из строя.В комплект поставки входит:MixRite 2,5 для удобрений: = 1 штMixRite 2,5 bypass для кислоты или второго вида удобрений: = 1 штОбвязка на базе полипропиленовой арматуры и фитингов: = 1 комплектУзел фертигации ФертиНорм-2S-PVC производится в двух модификациях:Вертикальная, для монтажа на стене, и горизонтальная для монтажа горизонтально на подставке. При заказе, обратите внимание на эту особенность конструкции.Компания Agrosheriff Ltd. постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки.Блоки фертигации Ферти всех модификаций, поставляются напрямую из Израиля. Доставка осуществляется в любую страну мира. Стоимость доставки определяется действующими на момент доставки тарифами.Компания Jerusalem Hi постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки.

Производител
AgroSheriff Ltd.
Модел
FertyNorm-2S
ФертиНорм-2S-PVC

Блок фертигации ФертиНорм-3S-PVCБлок фертигации ФертиНорм-3S-PVC предназначен для пропорционально-дозированного добавления удобрений в поливную воду в теплицах малого и среднего размера для малообъемной гидропоники.Технические характеристики:НаименованиеПараметрМаксимальная производительность: (максимальный расход воды) 2,5 м³/ часМинимальная производительность: (минимальный расход воды) 30 литров/ часМинимальное рабочее давление0,5 атм Максимальное рабочее давление6,0 атмРабочая температураот +5ºС  до +60ºСВнимание! Эксплуатация системы допустима исключительно при положительных температурах. Падение температуры ниже 0ºС может привести к размораживанию и выходу системы из строя.
Блок фертигации поставляется в комплекте с обвязкой, что позволяет легко и быстро подключить его к источнику воды и системе орошения с помощью резьбовых соединений.
Краны, входящие в комплект обвязки , предназначены для переключения режимов работы блока фертигации: полив чистой водой и полив с добавлением удобрений.
Все детали обвязки выполнены из полипропилена с защитой от UVA, что позволяет устанавливать оборудование даже на открытом воздухе без дополнительного укрытия от солнечных лучей.
Преимуществом данного блока фертигации является возможность раздельного добавления двух видов удобрений + кислоты.

Рекомендуется: перед блоком фертигации установить сетчатый фильтр для предотвращения засорения насосов, уменьшения износа механических деталей и продления срока эксплуатации системы.
Также рекомендуется установка дискового фильтра на выходе из блока фертигации для финальной тонкой очистки воды с добавленными удобрениями. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за наличием раствора удобрений в ёмкостях с маточным раствором, т.к. работа насоса-дозатора «вхолостую» может привести к повышенному износу или выходу насоса-дозатора из строя.В комплект поставки входит:Комплектация:НаименованиеКол-воMixRite 2,5 для удобрений2 штMixRite 2,5 байпас для кислоты или второго вида удобрений 1 штОбвязка на базе PVC арматуры и фитингов 1 комплектКомпания Jerusalem Hi постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки.Блоки фертигации Ферти всех модификаций, поставляются напрямую из Израиля. Доставка осуществляется в любую страну мира. Стоимость доставки определяется действующими на момент доставки тарифами.Компания Agrosheriff Ltd. постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки. 

Производител
AgroSheriff Ltd.
Модел
FertyNorm-3S-ЗМС
ФертиНорм-3S-PVC-2F-MAN

Узел фертигации ФертиНорм-3S-PVC-2F-MANУзел фертигации ФертиНорм-3S-PVC-2F-MAN предназначен для пропорционально-дозированного добавления удобрений в поливную воду в теплицах малого и среднего размера для малообъемной гидропоники.
Узел оснащен блоками сетчатых фильтров на входе и дисковых на выходе устройства, что позволяет осуществлять предварительную и окончательную тонкую фильтрацию входящей воды и выходящего питательного раствора.

Технические характеристики:НаименованиеПараметрМаксимальная производительность: (максимальный расход воды) 2,5 м³/ часМинимальная производительность: (минимальный расход воды) 30 литров/ часМинимальное рабочее давление1,5 атм Максимальное рабочее давление6,0 атмРабочая температураот +5ºС  до +60ºСВнимание! Эксплуатация системы допустима исключительно при положительных температурах. Падение температуры ниже 0ºС может привести к размораживанию и выходу системы из строя.

Блок фертигации поставляется в комплекте с обвязкой, что позволяет легко и быстро собрать его и подключить к источнику воды и системе орошения с помощью резьбовых соединений.
Краны, входящие в комплект обвязки , предназначены для переключения режимов работы блока фертигации: полив чистой водой и полив с добавлением удобрений.
Все детали обвязки выполнены из полипропилена с защитой от UVA, что позволяет устанавливать оборудование даже на открытом воздухе без дополнительного укрытия от солнечных лучей.
Преимуществом данного блока фертигации является возможность раздельного добавления двух видов удобрений + кислоты.

Рекомендуется: перед блоком фертигации установить сетчатый фильтр для предотвращения засорения насосов, уменьшения износа механических деталей и продления срока эксплуатации системы.
Также рекомендуется установка дискового фильтра на выходе из блока фертигации для финальной тонкой очистки воды с добавленными удобрениями. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за наличием раствора удобрений в ёмкостях с маточным раствором, т.к. работа насоса-дозатора «вхолостую» может привести к повышенному износу или выходу насоса-дозатора из строя.В комплект поставки входит:Комплектация:НаименованиеКол-воMixRite 2,5 для удобрений2 штMixRite 2,5 байпас для кислоты или второго вида удобрений
Блок фильров входной (сетчатый)
Блок фильров выходной (дисковый)
 1 шт
1 шт
1 штОбвязка на базе PVC арматуры и фитингов

1 комплектКомпания Jerusalem Hi постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки.Блоки фертигации Ферти всех модификаций, поставляются напрямую из Израиля. Доставка осуществляется в любую страну мира. Стоимость доставки определяется действующими на момент доставки тарифами.Компания Agrosheriff Ltd. постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки.

Производител
AgroSheriff Ltd.
Модел
FertyNorm-3S-PVC-2F-MAN
ФертиНорм-3S-PVC-2F-Man

Узел фертигации ФертиНорм-3S+1-PVC-2F-A+Полнофункциональный узел фертигации ФертиНорм-3S+1-PVC-2F-A+ предназначен для пропорционально-дозированного добавления удобрений в поливную воду в теплицах малого и среднего размера для малообъемной гидропоники.
Узел оснащен блоками сетчатых фильтров на входе и дисковых на выходе устройства, что позволяет осуществлять предварительную и окончательную тонкую фильтрацию входящей воды и выходящего питательного раствора.

Работает в автоматическом режиме.
Предусмотрено автоматическое переключение режимов ''фертигация'' и ''промывочный режим полива чистой водой'',Технические характеристики:НаименованиеПараметрМаксимальная производительность: (максимальный расход воды) 2,5 м³/ часМинимальная производительность: (минимальный расход воды) 30 литров/ часМинимальное рабочее давление1,5 атм Максимальное рабочее давление6,0 атмРабочая температураот +5ºС  до +60ºСВнимание! Эксплуатация системы допустима исключительно при положительных температурах. Падение температуры ниже 0ºС может привести к размораживанию и выходу системы из строя. Блок фертигации в сборе.
Два узла фильтрации. Сетчатый фильтр на входе и дисковый на выходе. Спаренные фильтры повышают производительность работы системы, снижают гидравлическое сопротивление и удлиняют периоды между промывками фильтров.На фото слева Входные сетчатые фильтры с гидравлическим регулятором давления, поддерживающем уровень давления воды в системе.Справа - спаренный выходной дисковый фильтр, через который очищенный питательный раствор подается в систему капельного орошения.


Блок фертигации поставляется в комплекте с обвязкой, что позволяет легко и быстро собрать его и подключить к источнику воды и системе орошения с помощью резьбовых соединений.Краны, входящие в комплект обвязки , предназначены для переключения режимов работы блока фертигации: полив чистой водой и полив с добавлением удобрений.
Все детали обвязки выполнены из полипропилена с защитой от UVA, что позволяет устанавливать оборудование даже на открытом воздухе без дополнительного укрытия от солнечных лучей.
Преимуществом данного блока фертигации является возможность раздельного добавления двух видов удобрений + кислоты для системы капельного орошения и листовой подкормки растений микроэлементами через систему сспринклерного орошения.

Для предотвращения засорения насосов, уменьшения износа механических деталей и продления срока эксплуатации системы перед блоком фертигации установлен блок сетчатых фильтров, а на выходе из блока фертигации для финальной тонкой очистки воды с добавленными удобрениями установлены 2 блока дисковых фильтров - один блок для системы капельного орошения со степенью очистки 120 микрон и один блок для системы спринклерного орошения со степенью очистки 55 микрон. 

Для обеспечения работы промывочного цикла в автоматическом режиме, предназначен блок автоматики, состоящий из гидравлических кранов, пилотных кранов, таймера и блока питания. Это дополнение, позволяет задавать режим перехохода подачи питательного раствора на режим подачи в систему капельного орошения чистой воды.  

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за наличием раствора удобрений в ёмкостях с маточным раствором, т.к. работа насоса-дозатора «вхолостую» может привести к повышенному износу или выходу насоса-дозатора из строя.В комплект поставки входит:Комплектация:НаименованиеКол-воMixRite 2,5 для удобрений2 штMixRite 2,5 байпас для кислоты или второго вида удобрений
Блок фильров входной (сетчатый)
Блок фильров выходной (дисковый)
 2 шт
1 шт
2 штОбвязка на базе PVC арматуры и фитингов

1 комплектКомпания Agrosheriff Ltd. постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки.Блоки фертигации Ферти всех модификаций, поставляются напрямую из Израиля. Доставка осуществляется в любую страну мира. Стоимость доставки определяется действующими на момент доставки тарифами.Компания Agrosheriff Ltd. постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки. 

Производител
AgroSheriff Ltd.
Модел
FertyNorm-3S-PVC-2F-MAN
ФертиНорм-3S+1-PVC-2F-А+

Узел фертигации ФертиНорм-3S+1-PVC-2F-A+Полнофункциональный узел фертигации ФертиНорм-3S+1-PVC-2F-A+ предназначен для пропорционально-дозированного добавления удобрений в поливную воду в теплицах малого и среднего размера для малообъемной гидропоники.
Узел оснащен блоками сетчатых фильтров на входе и дисковых на выходе устройства, что позволяет осуществлять предварительную и окончательную тонкую фильтрацию входящей воды и выходящего питательного раствора.

Работает в автоматическом режиме.
Предусмотрено автоматическое переключение режимов ''фертигация'' и ''промывочный режим полива чистой водой'',Технические характеристики:НаименованиеПараметрМаксимальная производительность: (максимальный расход воды) 2,5 м³/ часМинимальная производительность: (минимальный расход воды) 30 литров/ часМинимальное рабочее давление1,5 атм Максимальное рабочее давление6,0 атмРабочая температураот +5ºС  до +60ºСВнимание! Эксплуатация системы допустима исключительно при положительных температурах. Падение температуры ниже 0ºС может привести к размораживанию и выходу системы из строя. Блок фертигации в сборе.
Два узла фильтрации. Сетчатый фильтр на входе и дисковый на выходе. Спаренные фильтры повышают производительность работы системы, снижают гидравлическое сопротивление и удлиняют периоды между промывками фильтров.На фото слева Входные сетчатые фильтры с гидравлическим регулятором давления, поддерживающем уровень давления воды в системе.Справа - спаренный выходной дисковый фильтр, через который очищенный питательный раствор подается в систему капельного орошения.


Блок фертигации поставляется в комплекте с обвязкой, что позволяет легко и быстро собрать его и подключить к источнику воды и системе орошения с помощью резьбовых соединений.Краны, входящие в комплект обвязки , предназначены для переключения режимов работы блока фертигации: полив чистой водой и полив с добавлением удобрений.
Все детали обвязки выполнены из полипропилена с защитой от UVA, что позволяет устанавливать оборудование даже на открытом воздухе без дополнительного укрытия от солнечных лучей.
Преимуществом данного блока фертигации является возможность раздельного добавления двух видов удобрений + кислоты для системы капельного орошения и листовой подкормки растений микроэлементами через систему сспринклерного орошения.

Для предотвращения засорения насосов, уменьшения износа механических деталей и продления срока эксплуатации системы перед блоком фертигации установлен блок сетчатых фильтров, а на выходе из блока фертигации для финальной тонкой очистки воды с добавленными удобрениями установлены 2 блока дисковых фильтров - один блок для системы капельного орошения со степенью очистки 120 микрон и один блок для системы спринклерного орошения со степенью очистки 55 микрон. 

Для обеспечения работы промывочного цикла в автоматическом режиме, предназначен блок автоматики, состоящий из гидравлических кранов, пилотных кранов, таймера и блока питания. Это дополнение, позволяет задавать режим перехохода подачи питательного раствора на режим подачи в систему капельного орошения чистой воды.
     

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за наличием раствора удобрений в ёмкостях с маточным раствором, т.к. работа насоса-дозатора «вхолостую» может привести к повышенному износу или выходу насоса-дозатора из строя.В комплект поставки входит:Комплектация:НаименованиеКол-воMixRite 2,5 для удобрений2 штMixRite 2,5 байпас для кислоты или второго вида удобрений
Блок фильров входной (сетчатый)
Блок фильров выходной (дисковый)
 2 шт
1 шт
2 штОбвязка на базе PVC арматуры и фитингов

1 комплектКомпания Agrosheriff Ltd. постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки.Блоки фертигации Ферти всех модификаций, поставляются напрямую из Израиля. Доставка осуществляется в любую страну мира. Стоимость доставки определяется действующими на момент доставки тарифами.Компания Agrosheriff Ltd. постоянно совершенствует свои изделия в целях улучшения их технических характеристик, работоспособности и функциональных возможностей, в связи с чем компания оставляет за собой право незначительного изменения комплектации обвязки. 

Производител
AgroSheriff Ltd.
Модел
FertyNorm-3S+1-PVC-2F-А+
Показани 1 - 15 (всичко 15 позиции)