Agrosheriff Ltd. Иновативно земеделие

Welcome on Agrosheriff Innovation

SHOP BY CATEGORY

Набори за поливане

Напълно завършена спринклери и системи за капково напояване за оранжерии и открити почвата.

(see more)
Дъждуване
Дъждуване. Дъждуване, пръскачки, Fogger, поливане, мъгла, оранжерия, оранжерия, парник, поле, вода с(see more)
Фертигация и хидропоника
Системата AgroSheriff е високо технологична и автоматизирана система за фертигация, подходяща както(see more)
Филтри
Филтри за пречистване на водата в селското стопанство.(see more)